... / ... / ... / ... / Patiënten / Links

Links

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de onderstaande websites:

Jeffrey Modell Foundation (JMF)
INFO4PI is de officiële website van de Jeffrey Modell Foundation. Het is een Engelstalige website voor onder andere patiënten en hun familie, artsen en onderzoekers. Op de site staat informatie over primaire immuundeficiënties (PI) en de behandeling van de meer dan 150 verschillende aandoeningen bij (wereldwijd) meer dan 10 miljoen kinderen en volwassenen.
Jeffrey Modell Foundation (www.info4pi.org)

International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI)
De International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI) heeft een Engelstalige website met nieuws en informatie over bijvoorbeeld publicaties en evenementen en er is een forum waarop u informatie kunt uitwisselen.
International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (www.ipopi.org)
 
European Society for Immunodeficiencies (ESID)
Op de website van de European Society for Immunodeficiencies (ESID) staat onder meer informatie over beenmergtransplantatie, gentherapie en bijeenkomsten.
European Society for Immunodeficiencies (www.ESID.org)
  
Immune Deficiency Foundation (IDF)
De website van de Amerikaanse IDF geeft voorlichting aan patiënten over primaire 
immuundeficienties. Voorts heeft het IDF als doel fondsen te werven voor onderzoek naar   
primaire immuundeficienties.
Immune Deficiency Foundation (www.primaryimmune.org)