... / ... / ... / ... / Patiënten / Patiënteninformatieavond 2015

Patiënteninformatieavond 2015

Op 17 juni 2015 vond in het nieuwe Onderwijscentrum van het Erasmus MC de 4e patiënteninformatieavond van het Afweercentrum plaats. Net als voorgaande jaren werden verschillende onderwerpen met betrekking tot afweerstoornissen besproken. Nieuw dit jaar was een rondleiding op het laboratorium van de afdeling Immunologie, waar geïnteresseerden onder andere konden zien wat er gebeurt met hun bloed als dit op de polikliniek wordt afgenomen. Op de afdeling werden onderzoekstechnieken uitgelegd door medewerkers van het laboratorium.

Aansluitend gaf Kees Waas, secretaris van de Stichting voor Afweerstoornissen (SAS), een presentatie over wat een patiëntenvereniging kan betekenen voor patiënten met een zeldzame aandoening, zoals een afweerstoornis. Dr. G.J.A. Driessen gaf een voordracht over de longproblemen die kunnen optreden bij patiënten met een verminderde functie van het immuunsysteem. Dr. V.A.S.H. Dalm hield een lezing over ziekteverschijnselen van primaire immuundeficiënties, waarbij deze keer de nadruk werd gelegd op auto-immuunsymptomen (als gevolg van een overmatig actief immuunsysteem tegen onderdelen (cellen/organen) van het eigen lichaam. Dr. M. van der Burg, sloot de avond af met een presentatie over nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek van primaire immuundeficiënties. Een belangrijke, recente stap is de toevoeging van de diagnostiek naar de ernstige primaire immuundeficiëntie Severe Combined Immune Deficiency (SCID) in de hielprikscreening in Nederland. SCID is een ernstige gecombineerde afweerstoornis, die nu direct na de geboorte opgespoord kan gaan worden, waardoor kinderen snel behandeld kunnen worden middels een stamceltransplantatie.

De presentaties kunt u terugzien op deze website door te klikken op de naam van de spreker.

In juni 2016 zal een volgende patienteninformatieavond georganiseerd worden.
Als u patiënt bent in ons Afweercentrum ontvangt u automatisch tijdig een uitnodiging.

Heeft u ideeën voor onderwerpen voor deze volgens avond, mail deze dan naar Marianne van der Ent, m.w.vanderent@erasmusmc.nl

Wij hopen u volgend jaar wederom te mogen ontvangen.