... / ... / ... / ... / Patiënten / Patiënteninformatieavond 2013

Patiënteninformatieavond 2013

Op 11 juni 2013 werd in het Erasmus MC de 3e patiënteninformatieavond van het Afweercentrum georganiseerd. Op deze avond werden verschillende onderwerpen met betrekking tot afweerstoornissen besproken.

Dr. V.A.S.H. Dalm besprak Gentherapie voor behandeling van afweerstoornissen en introduceerde een nieuw onderzoek bij patiënten met immuundeficiënties, wat later dit jaar zal worden opgezet, waarbij gekeken zal worden naar risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met een afweerstoornis.
Marianne van der Ent gaf een voordracht over de voorbereiding op vakanties en reizen voor patiënten met een afweerstoornis en drs. G.J.A. Driessen hield een presentatie over de behandeling met immuunglobulines.
De avond werd afgesloten met een vragenronde waarin een ieder de gelegenheid had om vragen te stellen aan een van de sprekers.

De presentaties kunt u terugzien op deze website door te klikken op de naam van de spreker.

Het is de bedoeling om in juni 2014 een volgende patienteninformatieavond te organiseren  om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Waarschijnlijk zal deze avond in het nieuwe gebouw van het Onderwijscentrum gaan plaatsvinden.
Als u patiënt bent in ons Afweercentrum ontvangt u automatisch tijdig een uitnodiging.
Heeft u ideeën vooronderwerpen voor deze volgens avond, mail deze dan naar Marianne van der Ent, m.w.vanderent@erasmusmc.nl

Wij hopen u volgend jaar wederom te mogen ontvangen.