... / ... / ... / ... / Patiënten / Behandelopties

Behandelopties

Behandeling met immuunglobulinen

Uw behandelend arts heeft immuunglobulinen als vervangingstherapie voorgeschreven. Deze behandeling vindt in eerste instantie plaats op de dagbehandeling van afdeling 5 noord in het ziekenhuis. De immuunglobulinen kunnen intraveneus (direct in het bloedvat) worden gegeven of subcutaan (onder de huid). De intraveneuze behandeling vindt elke 3-4 weken plaats, de subcutane behandeling dient elke week herhaald te worden. Recent is een nieuw product geintroduceerd, een onderhuidse toediening die slechts eens per 3 tot 4 weken hoeft te worden toegediend. Op dit moment worden een aantal patiënten al behandeld met dit nieuwe middel.. Tijdens de behandeling in het ziekenhuis wordt beoordeeld of u goed reageert op de immuunglobulinen en hoe snel deze kunnen worden toegediend. Nadat u minimaal twee keer deze medicatie in het ziekenhuis heeft toegediend gekregen, is er de mogelijkheid uw therapie thuis voort te zetten. In de thuissituatie verzorgt een BIG-geregistreerde verpleegkundige de toediening van uw medicatie. Zij heeft ervaring met het aanprikken van bloedvaten en is specifiek opgeleid voor het toedienen van immuunglobulinen. De Nurse Practitioner vraagt de behandeling voor u aan bij de betreffende thuiszorgorganisatie en is uw vaste contactpersoon. Zij onderhoudt contact met uw specialist en de verpleegkundigen van de thuiszorg. De verpleegkundige van de thuiszorg komt tijdens de laatste behandeling in het ziekenhuis kennis met u maken en de thuisbehandeling op uw wensen afstemmen.
Voor de toediening thuis zijn medische hulpmiddelen nodig zoals een infuuspomp, een infuussysteem, infuusnaalden en pleisters. Deze benodigdheden worden door een facilitair bedrijf aan huis geleverd. Er zijn verschillende immuunglobulinen beschikbaar. Uw specialist bepaalt met welke immuunglobulinen u behandeld gaat worden en schrijft een recept uit. De medicatie wordt bij uw huisapotheek afgeleverd. De behandelend arts zorgt tevens voor een ontslagbrief vanuit het ziekenhuis aan uw huisarts.
Wanneer u gekozen heeft voor subcutane toediening van immuunglobulinen, doorloopt u samen met een verpleegkundige een trainingsprogramma om dit zelfstandig te leren.

Immuunglobulinen

Immuunoglobulinen zijn sterk gezuiverde antistoffen die uit het vloeibare deel van het bloed (het bloedplasma) van tenminste 1000 bloeddonoren worden verkregen. Dit Immuunglobuline-preparaat bevat hoofdzakelijk Immuunglobuline G (IgG) en zeer kleine hoeveelheden Immuunglobuline A , M en andere plasma eiwitten. Immuunglobulinen kunnen via een infuus intraveneus ( in een ader) of subcutaan (onderhuids) worden toegediend.
Door een tekort aan Immuunglobuline G in het bloed, kunnen veelvuldig bacteriële infecties ontstaan. Er is dan sprake van een afweerstoornis. Door het toedienen van Immuunglobulinen kunnen lage IgG-spiegels in het bloed worden hersteld en infecties worden voorkomen of behandeld.

Bijwerkingen
Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen hebben, dus ook Immuunglobulinen. De meest voorkomende bijwerkingen van Immuunglobulinen zijn hoofdpijn, koorts, rillen, spierpijn, lage rugpijn en een ‘grieperig’ gevoel. Sommige bijwerkingen zijn gerelateerd aan de inloopsnelheid van het infuus en nemen af wanneer de toedieningssnelheid wordt verlaagd. Deze bijwerkingen verdwijnen weer na de toediening.
Hoewel  het niet vaak voorkomt, kan er ook een  heftige overgevoeligheidsreactie optreden tijdens de toediening van Immuunglobulinen. Een lichte overgevoeligheidsreactie kenmerkt zich door een jeukende, huiduitslag, een ernstige overgevoeligheidsreactie door een lage bloeddruk, een snelle hartslag, kortademigheid, druk op de borst, koorts, koude rillingen en misselijkheid. Het infuus wordt dan meteen stopgezet en er worden medicijnen toegediend om de overgevoeligheidsreactie tegen te gaan. Om deze reden worden de eerste twee toedieningen altijd in het ziekenhuis gedaan.
Patiënten met een sterk tekort aan Immuunglobuline A en antistoffen tegen Immuunglobuline A hebben een verhoogde kans op het krijgen van een overgevoeligheidsreactie.  Zij zullen een periode behandeld worden met een heel lage dosis Immuunglobulinen die subcutaan word toegediend met als doel de antistoffen tegen IgA uit te doven. De dosis zal vervolgens in kleine stappen worden opgehoogd naar de behandeldosis.