... / ... / ... / ... / Patiënten / Afdelingen volwassenen

Afdelingen volwassenen

Patiënten met een (mogelijke) afweerstoornis komen in het Erasmus MC op de:

Afweerpolikliniek, Polikliniek Immunologie, onderdeel van de polikliniek Inwendige Geneeskunde 
Ne-gebouw, 2e etage, wachtgebied A,B,C,
voor poliklinische controles, diagnostiek en begeleiding bij de behandeling.

Hoe ziet uw eerste bezoek aan de polikliniek eruit?
Wij vragen u bij het eerste bezoek het volgende mee te nemen nemen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw voorgeschiedenis:

  1. Overzicht van de medicijnen die u op dit moment gebruikt inclusief doseringen
  2. Indien mogelijk overzicht / uitdraai van apotheek met daarop vermeld de gebruikte antibioticakuren, antischimmelmedicatie of prednisonkuren in de afgelopen 2 jaar
  3. Indien mogelijk uitslagen van eerdere tests (bloeduitslagen, uitslagen kweken, foto’s)

Het eerste bezoek bij de arts duurt 30-45 minuten. U zult met de arts spreken over uw klachten, nu en in het verleden. Aansluitend verricht de arts een lichamelijk onderzoek. Wij raden u aan om gemakkelijke kleding aan te trekken. Op basis van de bevindingen zal de arts in overleg met u aanvullend onderzoek aanvragen, zoals bloedonderzoek, specifieke tests, foto’s of scans.
De arts brengt u terug naar de wachtkamer en zal u vragen plaats te nemen in de wachtkamer, zodat de polikliniek-assistente alle afspraken (voor vervolgonderzoeken) in orde kan maken en de privacy van de andere patiënten aan de balie gewaarborgd blijft.
Wanneer u aan de beurt bent, wordt u opgeroepen en krijgt u van de polikliniek-assistente de aanvragen voor verder onderzoek met de uitleg waar en wanneer u zich moet melden. Tevens maakt zij voor u een nieuwe afspraak om alle uitslagen van deze onderzoeken met uw arts te bespreken en schrijft deze op uw afsprakenkaart.

Het vervolgbezoek
U meldt zich aan de balie en kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Wanneer u aan de beurt bent zult u worden opgehaald door uw behandelend arts, die met u de uitslagen van de onderzoeken en eventuele diagnose zal bespreken.
Op basis van de bevindingen zal eventueel een behandeling aan u voorgesteld worden.
U wordt afwisselend gezien door de medisch specialist en de nurse practitioner. Een nurse practitioner is een verpleegkundige gespecialiseerd in afweerstoornissen die verpleegkundige taken met medische taken combineert. Zij geeft u informatie over uw ziekte en begeleidt u bij de behandeling. Zij is tevens uw vaste aanspreekpunt in de zorg.

Wij streven ernaar dat u bij ons op de polikliniek door een vaste arts gezien wordt. Het kan helaas incidenteel voorkomen, door onvoorziene omstandigheden, dat u door een collega wordt gezien. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Het Erasmus MC is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat er binnen dit centrum medisch studenten (co-assistenten) en artsen in opleiding tot specialist (AIOS) worden opgeleid. U kunt als patiënt dus ook in aanraking komen met deze co-assistenten en AIOS. De eindverantwoordelijkheid over uw behandeling ligt uiteindelijk altijd bij uw behandelend specialist.

 
Klinische afdeling Immunologie, Rg10
Rg-gebouw, 10e verdieping,
voor kortdurende opname voor opstarten van behandelingen en begeleiding bij behandelingen in verband met studies.

Klinische afdeling
Rg10 is een klinische afdeling. Dit betekent dat er op deze afdeling patiënten opgenomen worden voor een dag (en nacht) voor behandeling of voor meerdere dagen ten behoeve van onderzoeken en behandeling.
Op deze afdeling worden mensen met verschillende aandoeningen behandeld op het gebied van klinische immunologie, reumatologie, infectieziekten en endocrinologie.
Op de afdeling zal u contact hebben met een zogenaamde zaalarts, een arts in opleiding tot specialist, die uw directe aanspreekpunt zal zijn tijdens uw opname. Hij of zij zal u ook begeleiden bij een eventuele behandeling. Vanzelfsprekend is er bij noodzaak contact tussen uw zaalarts en uw behandelend specialist.
Ervaren verpleegkundigen zullen u begeleiden bij de noodzakelijke behandelingen.