... / ... / ... / ... / Patiënten / Afdelingen kinderen

Afdelingen kinderen

Kinderinfectieziekten en immunologie: informatie voor patiënten

Staf
Prof. dr. A.M.C. (Annemarie) van Rossum, kinderarts-infectioloog/immunoloog, subhoofd
Dr. P.L.A. (Pieter) Fraaij, kinderarts infectieziekten/immunologie
Dr. C.L. (Clementien) Vermont, kinderarts infectieziekten/immunologie
Dr. J.W. ( Jantien) Bolt-Wieringa, fellow infectieziekten/immunologie
Drs. K.(Kim)Stol, fellow infectieziekten/immunologie
L.C. (Linda) van der Knaap, verpleegkundig specialist
Drs. E.G. (Eline) Visser, vios/onderzoeks coördinator
C.P. (Conne) Groen, secretaresse ( andere afdeling)
A. (Antoinettte)van  Zundert, secretaresse kinderinfectieziekten en immunologie 

Bereikbaarheid
Telefoon:
010-7036104    (optie 1, afspraken)
                         (optie 2, Antoinette van Zundert, secretaresse)
                         (optie 3, dringende medische vragen over de gezondheid van uw kind)
                         (optie 4, collega artsen, apothekers en niét medische vragen)
                         (optie 5, herhalen menu)
010-7037058  of 06- 51826701 (Linda van der Knaap/Eline Visser, verpleegkundigen)
E-mail: kinderinfectieziekten@erasmusmc.nl
Fax: 010-70 388 78

Maken van afspraken voor spreekuur en telefonisch spreekuur
Voor het maken, verzetten of afzeggen van vervolg-afspraken kunt u bellen met telefoonnummer 010-70 36161.

Voor het maken van een afspraak voor een nieuwe patiënt: verwijzingen naar de kinderarts infectieziekten/immunoloog gaan via een kinderarts of een andere medisch specialist (niet via de huisarts). Het kind wordt ingepland na ontvangst van een brief van de verwijzer. Deze brief kan per e-mail, fax of post verstuurd worden..

We willen u met klem vragen uw afspraak goed te noteren en bij verhindering ruim op tijd af te bellen. Als u korter dan 24 uur voor uw afspraak aangeeft dat u niet op het spreekuur kunt komen of als u in het geheel niets van u laat horen, is het huidige beleid van het ErasmusMC om een rekening van €43,30 te sturen. Dit willen we graag voorkomen. Uiteraard zijn wij bereid te overleggen bij uitzonderlijke situaties.
 
Locatie polikliniek
De polikliniek kinderinfectieziekenten/immunologie bevindt zich in de C-gang op de eerste verdieping, dit is dezelfde verdieping als de hoofdingang van het Sophia Kinderziekenhuis.

Spoedverwijzing
Voor een spoedverwijzing (=verzoek tot consult binnen een of twee weken) wordt u verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de infectioloog/immunoloog, via het secretariaat op 010-70 36104 (optie 2). Indien noodzakelijk kunt u via de afsprakenbalie (optie 1) een afspraak vervroegen of uitstellen. Ook kunt u een telefonische afspraak maken.

Als u wilt overleggen
De verpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m vrijdag van 9-17 uur. Het telefoonnummer is 010-70 37058 of 06-51826701. U kunt ook een bericht achterlaten. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook mailen naar kinderinfectieziekten@erasmusmc.nl. Wilt u bij emailcontact de naam en geboortedatum van uw kind vermelden? U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen antwoord.

Bij een specifieke vraag voor uw arts
U kunt een afspraak maken op het eerstvolgende telefonische spreekuur. Houdt u er rekening mee dat u vaak niet precies op het tijdstip van de afspraak gebeld wordt, maar in ieder geval wel op die dag. U kunt uw (mobiele) telefoonnummer waarop u die dag bereikbaar bent, doorgeven bij het maken van de afspraak.

Aanvragen van recepten
Recepten worden bij voorkeur uitgeschreven tijdens polikliniekbezoeken. Herhaalrecepten kunt u via uw huisarts aanvragen. Voor kinderen met een langdurige (thuis)behandeling voor afweerstoornissen of voor HIV medicatie kunt u mailen of contact opnemen met de verpleegkundigen

Bij dringende/spoedeisende zaken tijdens kantooruren
In acute/ernstige situaties moet u uiteraard 112 bellen. Voor andere dringende medische vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundige (zie “als u wilt overleggen”). Zij zal overleggen met uw behandelend arts. Kinderen in thuisbehandeling voor een afweerstoornis krijgen een aparte telefoonlijst voor de bereikbaarheid van de afdeling.

Bij spoedeisende zaken buiten kantooruren
In acute/ernstige situaties moet u uiteraard 112 bellen. Voor andere dringende medische vragen neemt u contact op met de dienstdoende huisarts, veelal via een huisartsenpost. De huisarts kan zo nodig via het algemene nummer van het ErasmusMC-Sophia (010-70 40704) overleggen met de dienstdoende kinderarts. Het kan zijn dat u met uw kinderarts heeft afgesproken dat u zelf contact kunt opnemen met het Sophia Kinderziekenhuis buiten kantooruren. U belt dan het algemene nummer 010-70 40704 en vraagt naar de dienstdoende kinderarts infectieziekten/immunologie. Eventueel kunt u ook vragen naar de dienstdoende kinderarts.

Vaccinatie en reizigerspolikliniek
Gaat u op reis, dan kunt u aansluitend aan uw polikliniekbezoek een afspraak maken voor vaccinatie of advies. U kunt dan bellen naar de vaccinatiepolikliniek, telefoon 010-70 40758. Vaak kunt u direct terecht. Wilt u op een ander moment een afspraak maken? Dit kan online op www.erasmusmc.nl/opreis of u belt naar 010-70 40758.

Informatie over onze afdeling kunt u ook vinden op:
http://www.erasmusmc.nl/kindergeneeskunde/Immunologie

Onze afdeling is onderdeel van het JMF centrum voor afweerstoornissen, informatie hierover kunt u vinden op: 
http://www.erasmusmc.nl/immunologie/research/JMF/patienten/