... / ... / Klinische Immunologie / Afweercentrum

Afweercentrum

voor primaire immuundeficienties

Afweercentrum

voor primaire immuundeficienties

 
Binnen het Erasmus MC werken de afdelingen Kindergeneeskunde, Inwendige Geneeskunde (Sectie Klinische Immunologie) en Immunologie samen in de zorg voor patiënten met een afweerstoornis. Een immuundeficiëntie, ook wel afweerstoornis genoemd, is een stoornis in de werking van het afweersysteem, leidend tot een onvermogen van het afweersysteem om een persoon adequaat te beschermen tegen infecties veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels en/of parasieten. Immuundeficiënties leiden dan ook in de regel tot het herhaaldelijk optreden van verschillende infecties. Dit kan uiteindelijk leiden tot onherstelbare beschadiging van organen.
Lees meer

In het Afweercentrum werken de afdelingen Kindergeneeskunde (sector Infectieziekten & Immunologie), Interne Geneeskunde (sector Klinische Immunologie) en Immunologie samen in de zorg voor patiënten met een afweerstoornis.
Tevens wordt binnen het laboratorium van de Medische Immunologie onderzoek gedaan naar oorzaken en mogelijk nieuwe behandelingen van deze aandoeningen.

Op deze website vindt u informatie voor (verwijzend) specialisten en patiënten over oorzaken, diagnostiek en behandeling van afweerstoornissen.

Jeffrey Modell Foundation

De Jeffrey Modell Foundation is in 1987 opgericht door de ouders van Jeffrey Modell, die op 15-jarige leeftijd overleed aan de complicaties van een primaire immuundeficiëntie. Deze stichting is wereldwijd uitgegroeid tot het grootste fonds dat zich bezighoudt met de ondersteuning van academisch onderzoek, behandeling en voorlichting op dit gebied.
In april 2010 werd aan het centrum voor afweerstoornissen van het Erasmus MC het predicaat Jeffrey Modell Center toegekend. Het Erasmus MC is het 9e centrum in Europa en het eerste centrum in Nederland. In oktober 2010 werd, als tweede centrum in Nederland, het predicaat eveneens toegekend aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waarmee de afdeling Immunologie van het Erasmus MC nauwe samenwerkingsverbanden onderhoudt met betrekking tot onderzoek, diagnostiek en behandeling van immuundeficiënties.

Lees minder