... / Immunologie / Klinische Immunologie

Klinische Immunologie

Diagnostiek en behandeling van (zeldzame) immuunziekten.

Klinische Immunologie

Diagnostiek en behandeling van (zeldzame) immuunziekten.

 
De afdeling Klinische Immunologie biedt met haar erkende expertisecentra voor Primaire Immuundeficiënties en Zeldzame Immunologische Ziekten elke dag topzorg voor patiënten met aandoeningen van het immuunsysteem.
Lees meer

De afdeling Immunologie van het Erasmus MC behelst drie takken:

 • basale immunologie
 • medische immunologie
 • klinische immunologie

Nieuwe ontwikkelingen worden steeds snel geïmplementeerd dankzij de hoge mate van specialisatie binnen de verschillende werkgroepen. Hierdoor wordt vrijwel alle immunodiagnostiek van het Erasmus MC verricht op de afdeling immunologie. 
De ondersteunende zorg van het immunologisch laboratorium samen met (poli)klinische zorg en de consulten van de internist-immunologen staan garant voor goede patiëntenzorg op immunologisch gebied in het Erasmus MC.

Binnen de opleiding inwendige geneeskunde speelt de klinische immunologie een essentiële rol,  in het bijzonder voor de volgende aandachtsgebieden: allergologie, infectieziekten, nefrologie en vasculaire geneeskunde. Dit is ook erkend tijdens meerdere opleidingsvisitaties.

Opleiden en samenwerking met en ondersteuning van clinici van andere afdelingen staan hoog in het vaandel, om daarmee de mogelijkheden voor topklinische immunologische zorg in het Erasmus MC in de volle breedte te realiseren. 

 Staf Klinische Immunologie

De staf van de Klinische Immunologie bestaat uit vier internist-immunologen en één algemeen internist. Daarnaast werken er doorgaans vier tot zes fellows (internist-immunologen in opleiding en internisten in opleiding met een ander aandachtsgebied) binnen de afdeling.

 • Prof. Dr. P. M. van Hagen, internist-immunoloog
 • Dr. J.A.M. van Laar, internist-immunoloog
 • Dr. V.A.S.H. Dalm, internist-immunoloog
 • Dr. P.L.A. van Daele, internist-immunoloog
 • Dr. P. van Biezen, internist

  klinische immunologie-10

Belangrijke kenmerken van de sector Klinische Immunologie zijn:

 • Topreferente zorg: de zorg die wordt geleverd betreft tachtig procent topreferente (tertiaire) verwijzingen.
 • Innovatie: een belangrijke ontwikkeling in het afgelopen decennium is de behandeling van zeldzame immunologische aandoeningen met biologicals. Dit kent veel bekostigingsproblematiek omdat het vaak gaat om niet-geregistreerde indicaties. Dit heeft reeds geleid tot het (deels) realiseren van een adequate vergoeding bij toepassing van deze middelen, onder andere door het verrichten van klinische studies en participatie in de onderhandelingen met kosten regulerende instanties.
 • Samenwerkingen: samenwerking met andere afdelingen en ziekenhuizen in de regio maar ook met patiëntenorganisaties heeft een hoge prioriteit. In een samenwerkingsverband tussen de afdeling Immunologie, het Sophia Kinderziekenhuis en de sectie Klinische Immunologie  is een immuundeficiëntiecentrum voor patiënten met recidiverende infecties opgericht. Op 8 april 2010 heeft het Erasmus MC hiermee zich kunnen presenteren als het eerste immuundeficiëntiecentrum in Nederland. Het centrum is nauw betrokken bij de International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI) en heeft sinds 2014 een internationale adviserende rol. In 2012 werd in samenwerking met de longafdeling van het EMC een sarcoïdosecentrum geopend, dat zich concentreert op patiëntenzorg en onderzoek. In de regio is sprake van een nauwe samenwerking op gebied van zorg en onderzoek tussen Klinische Immunologie en het Oogziekenhuis Rotterdam  en het Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam.
 • Data en biobank: verzamelen van patiëntendata per ziektebeeld in een data- en biobank. 

 

 Contactgegevens

Telefoonnummer Polikliniek: 010-7040115
Consulent Klinische Immunologie: 06-18980806
Kliniek Afdeling 5 Noord: 010-7043146
Buiten kantooruren en in het weekend
(dienstdoende internist):
 010-7040704
Email voor verwijzing door huisarts of specialist: j.vanlaar@erasmusmc.nl

Lees minder

Welkom bij Erasmus MC
info-erkende centra