Translationeel onderzoek

LMI_logo_RGB 

 Projecten en klinische trials

Binnen het LMI is translationeel onderzoek* een integraal onderdeel van de activiteiten van de laboratoriumspecialisten medische immunologie en hun werkgroepen. Dit onderzoek is gebaseerd op een  aantal onderzoeksprojecten en klinische trials, grotendeels gefinancierd met externe gelden. In 2015 betreft dit 28 lopende projecten, waarvan 26 extern zijn gefinancierd.

*RGO definitie “Translationeel onderzoek omvat alle stappen vanaf de identificatie (in patiënten of patiëntenmateriaal) van aangrijpingspunten voor diagnostiek, preventie of therapie tot en met de vroegklinische toepassing in de praktijk. Vraagstellingen kunnen zowel uit de klinische praktijk als uit het laboratorium afkomstig zijn; bron: RGO rapport 2007, Translationeel onderzoek in Nederland – Van kennis naar kliniek. Publicatienummer 55. Den Haag. 

 Publicaties en kennisverwaarding

Het translationeel onderzoek binnen het LMI resulteert al jaren in een grote output aan publicaties in gerenommeerde tijdschriften met een hoge impactfactor (meestal top 25% van betreffende vakgebied). In 2016 betrof dit in ongeveer >70 publicaties, welke deels voortkomen uit eigen onderzoek en deels door essentiële bijdragen van LMI medewerkers aan onderzoeksprojecten van onderzoekers binnen en buiten het Erasmus MC. Daarnaast zijn op basis van LMI translationeel onderzoek in de loop der jaren diverse patenten geschreven, welke worden gelicenseerd aan het (inter)nationale bedrijfsleven voor gezamenlijke verdere diagnostiekontwikkeling.   FACSanalyse-171x257n

Zie voor meer details over translationeel onderzoek de individuele webpagina’s van de LMI onderzoekers: