... / ... / ... / ... / Verblijf op de IC / Wie is wie/Behandelend team

Wie is wie/Behandelend team

Wie is wie/Behandelend team

Behandelend team
Het behandelend team op de afdeling bestaat uit artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in intensive care geneeskunde. Bij de behandeling van het zieke kind worden zij zo nodig ondersteund door medisch specialisten op het gebied van kindergeneeskunde (zoals cardiologen, oncologen, longartsen, chirurgen e.d.) en diverse andere beroepsgroepen (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, pedagogisch medewerkers, diëtisten).

Verpleegkundig
De verpleegkundigen werken in drie diensten: dagdienst, late dienst, en nachtdienst.
Wij streven naar een goede continuïteit van zorg, daarom is tijdens elke dienst één verpleegkundige verantwoordelijk voor een of meerdere kinderen. Informatie wordt door deze verpleegkundige alleen aan ouder(s)/verzorger(s) gegeven. Zij kunnen zo vaak als ze willen telefonisch informeren naar de toestand van hun kind.

Medisch
Het medische team bestaat uit kinderartsen die zich aan het specialiseren zijn in intensive care geneeskunde (fellows), arts-assistenten en verpleegkundig specialisten. De eindverantwoordelijkheid is in handen van kinderartsen en anesthesisten die gespecialiseerd zijn in intensive care geneeskunde.

Overige disciplines
In de zorg en behandeling van uw kind wordt het medisch en verpleegkundig team ondersteund door:

Verpleegkundig specialist

De Verpleegkundig Specialist op de ICK is een kinder-intensive-care-verpleegkundige die naast een ruime ervaring in de zorg voor IC behoeftige kinderen, ook een aanvullende opleiding heeft gevolgd(Master Advance Nursing Practice) om medische taken uit te voeren. In de praktijk zal de Verpleegkundig Specialist voor een groep patienten de arts-assistenten op de afdeling vervangen.

Pedagogisch medewerker
Op de afdeling zijn pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij begeleiden en ondersteunen het kind tijdens de ziekenhuisopname, behandeling en verwerking. De pedagogisch medewerkers spelen ook een rol bij de voorbereiding van het kind op bepaalde behandelingen of ingrepen. Zij maken hierbij onder andere gebruik van spelmateriaal. Waar nodig geeft de pedagogisch medewerker adviezen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen ook bij hen terecht voor ondersteuning bij de omgang met het zieke kind.

Medisch Maatschappelijk Werk
Medisch Maatschappelijk Werk kan ouders ondersteuning bieden door middel van: praktische informatie en adviezen (bijvoorbeeld over ziektekostenverzekering, reiskostenvergoeding, overige vergoedingen, zwangerschapsverlof); bemiddeling (bijvoorbeeld tussen u en uw werkgever/bedrijfsarts of andere instellingen); en gesprekken. Misschien loopt de communicatie met andere mensen moeilijk. De maatschappelijk werker kijkt samen met u waar de knelpunten zitten, wat er anders kan en wat voor ouders een bron van steun kan zijn. In een gesprek kan er tijd worden genomen om daar dieper op in te gaan. Maatschappelijk Werk heeft ervaring om ouders in deze situatie goed te kunnen ondersteunen. Ouders kunnen via de arts of verpleegkundige een afspraak maken. Bij een aantal patiëntengroepen (bijvoorbeeld bij kinderen met bepaalde aangeboren afwijkingen) is medisch maatschappelijk werk een vast onderdeel van de begeleiding van ouders en kind.
Meer over Medisch Maatschappelijk Werk leest u op de
website  of in de gelijknamige folder.

Fysiotherapie
Op advies van de arts kan de fysiotherapeut worden ingeschakeld bij de behandeling van het kind.

Geestelijke verzorging
Ongeacht een levensovertuiging kan een beroep worden gedaan op een geestelijke verzorger. Ouders kunnen een gesprek aanvragen via de arts of verpleegkundige. Op de eerste etage bevindt zich een stiltecentrum, gang zuid. In het stiltecentrum is een ruimte speciaal bestemd voor islamitische gelovigen.
Meer over geestelijke verzorging leest u op de
website   of in de gelijknamige folder, verkrijgbaar bij het Informatiecentrum.