... / ... / ... / ... / Verblijf op de IC / Bezoek

Bezoek

Bezoek

Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn 24 per dag welkom op de ICK. We vinden hen aanwezigheid erg belangrijk omdat het een stuk vertrouwen, veiligheid en geborgenheid kan betekenen voor het kind. Graag willen we u op een aantal zaken attenderen met betrekking tot het bezoeken van uw kind:

 • Het is belangrijk dat ouders rusttijden voor zichzelf en kind proberen in te bouwen.
  Van 12.00-14.00 uur en na 20.00 uur is rust prioriteit op de afdeling. Het is dan voor zover mogelijk stil op zaal en de gordijnen zijn gesloten. Behalve van ouder(s) is er dan geen ander bezoek toegestaan.
 • Ander bezoek is welkom tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 20.00 uur, maar altijd in aanwezigheid van één ouder/verzorger. Alléén in overleg met de verpleegkundigen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Dit kan het geval zijn wanneer ouders bijvoorbeeld niet in de gelegenheid zijn om op bezoek te komen en opa of oma hen dan vervangt.
 • Het maximum aantal bezoekers is drie personen.
 • Met het oog op de rust en hygiëne vragen we aan ouders de bezoekwissels tot een minimum te beperken.
 • In uitzonderlijke gevallen kan er voor een beperkte tijd geen bezoek aanwezig zijn.
  Dit komt voor wanneer een patiënt een ingreep moet ondergaan op een bepaalde unit. In dat geval vragen we ouders de aanwijzingen van de verpleegkundigen op te volgen.
 • Om privacy te waarborgen voor patiënten en personeel vragen wij aan ouders om bij hun eigen kind te blijven, niet bij andere patiënten te kijken en niet achter de balie langs te lopen.

We verzoeken ouders vriendelijk ander bezoek te attenderen op bovenstaande regels met betrekking tot de privacy en de regels voor hygiëne.

Bezoek van kinderen:

 • Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, mits ze niet verkouden en/of ziek zijn of in contact zijn geweest met kinderziektes (met name het contact met waterpokken kan bedreigend zijn voor ernstig zieke kinderen). Broertjes en zusjes tellen als bezoek niet extra mee.
 • Andere kinderen mogen vanaf 6 jaar op bezoek komen en tellen wel mee in het bezoekersaantal. Uiteraard gelden voor deze kinderen dezelfde regels met betrekking tot verkoudheid en ziekte.