... / ... / ... / ... / Verblijf op de IC / Behandeling

Behandeling

Behandeling

Beademing
Er zijn kinderen die zelf niet goed kunnen ademen of hiermee geholpen moeten worden, omdat ze  ernstig ziek zijn. Deze kinderen worden dan aangesloten op een beademingsmachine. Bij het kind wordt dan een buisje (ook wel tube genoemd) via de neus of mond in de luchtpijp (trachea) ingebracht. Omdat de tube tussen de stembanden ligt is het voor het kind niet mogelijk om te praten of geluid te maken. Zelf als het kind huilt hoor je dit niet. De tube wordt aangesloten op de beademingsmachine [link kids-deel].

Bewaking
Bij de behandeling van ernstige zieke kinderen of bij intensive bewaking wordt gebruik gemaakt van bewakingsapparatuur. Hiermee worden de verschillende lichaamsfuncties in de gaten gehouden, zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling, temperatuur, zuurstof gehalte in het bloed. [hyperlink kids-deel]

Tracheastomie
Een tracheacanule is een hulpmiddel voor uw kind om te kunnen ademen, als dit om welke reden dan ook niet op de normale manier kan, bijvoorbeeld door een aangeboren of verworven luchtpijpvernauwing. De tracheacanule is een kunstmatige verbinding naar de longen en vormt daardoor de ademweg van het kind. De tracheacanule zit in het tracheostoma, dit is een opening in de hals naar de luchtpijp. De luchtpijp wordt ook de trachea genoemd. De tracheacanule wordt ingebracht onder de stembanden. Hierdoor kan uw kind weinig tot geen geluid voortbrengen. Dit is afhankelijk van de ruimte die uw kind nog heeft langs de aandoening/vernauwing.

De meest voorkomende redenen voor een tracheacanule zijn:

  1. Er is een obstructie (blokkade) in de neus, mond, keelholte of luchtpijp, waardoor de lucht met zuurstof niet via de neus of mond in de longen kan komen.
  2. De spieren van het kind zijn te zwak om makkelijk te ademen.
  3. Uw kind ligt voor langere tijd aan een beademingsmachine.
    Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld: aangeboren lichamelijke afwijkingen, verwonding door intubatie, functionele afwijkingen en tumoren.

ECMO
Wij hopen u hier basisinformatie over ECMO ( Extra Corporele Membraan Oxygenatie) te geven. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op gesprekken van ouders met intensivisten (artsen gespecialiseerd in intensive care) en verpleegkundigen hebben. Verpleegkundigen die de ECMO patiënten verzorgen zullen altijd bereid zijn ouders informatie te geven over hun kind. Ouders krijgen een informatieboekje over de afdeling IC Kinderen en over de ECMO behandeling.

Kinderen die voor de ECMO behandeling in aanmerking komen zijn ernstig ziek. Het voornaamste probleem is dat de longen en/of het hart niet goed functioneren en de standaard beademing en therapie niet meer helpt. De ECMO kan dan tijdelijk uitkomst bieden. Door de hart-longmachine kunnen de longen en/of het hart rust krijgen om te genezen.

Onderwerpen 

Wat is ECMO?

Wie kan ECMO nodig hebben?

Hoe werkt ECMO? + Animatie

Uw kind aan ECMO en van ECMO

Complicaties

Follow up

Begrippenlijst

Heeft u vragen dan: ecmo@erasmusmc.nl