... / ... / ... / ... / Verblijf op de IC / Zorg rondom IC opname

Zorg rondom IC opname

Zorg rondom IC opname

Verzorging van uw kind
De dagelijkse verzorging stemmen wij af op de situatie van het kind. Wij vinden het belangrijk dat ouders hierin, voor zover mogelijk, een rol spelen. In overleg met de verpleegkundige die op dat moment voor het kind zorgt, wordt dagelijks bekeken wat het aandeel van ouders kan zijn in het verzorgingsplan. Daarnaast stimuleren we (voor zover mogelijk) het gebruik van persoonlijke bezittingen (zoals knuffels, favoriete muziek, eigen kleding) en het overnemen van bepaalde gewoontes (dagritme, eten, slapen).

Visite
De visite vindt dagelijks in de ochtend plaats. Tijdens deze visite wordt de situatie van het kind besproken door het behandelend team en worden persoonlijke vragen van ouders meegenomen door de verpleegkundige die op dat moment voor het kind zorgt.

EVV en EVA
Wanneer de opname van het kind op de ICK langer dan twee weken duurt, wordt een EVV (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige) en EVA (Eerst Verantwoordelijke Arts) aangesteld. Zij zorgen ervoor dat de coördinatie en continuïteit van de behandeling goed verloopt en zijn het vaste aanspreekpunt voor ouders gedurende de opname op de afdeling ICK. Uiteraard kunnen ouders met vragen ook altijd terecht bij de verpleegkundige en/of arts die op dat moment voor het kind zorgt.