... / ... / Organisatie / Over de afdeling

Over de afdeling

Een introductie

De afdeling Huisartsgeneeskunde in Rotterdam wil de huisartsgeneeskunde als een academisch beroep profileren. Beoogd wordt de beoefenaren een kritisch wetenschappelijke grondhouding bij te brengen.

Onze afdeling houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek.

Wij verzorgen de opleidingen tot huisarts, tot arts voor verstandelijk gehandicapten en de kaderopleidingen bewegingsapparaat en spoedzorg. Ook leveren wij een bijdragen aan het basiscurriculum van de geneeskunde opleiding. Op onze Onderwijs pagina vindt u hier meer informatie over.

Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarbij de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten een speciale plaats inneemt. Op onze Research pagina vindt u hier meer informatie over.

We geven het afdelingsblad 'Augustijn' uit, dat twee maal per jaar verschijnt.

Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde: Prof.dr. P.J.E. Bindels
Hoofd sectie Studentenonderwijs: Dr. G. Elshout
Hoofd sectie Huisartsopleiding: Dr. J.M. van Ochten
Hoofd sectie Onderzoek: Prof.dr. B.W. Koes
Hoofd sectie Opleiding voor Verstandelijk Gehandicapten: Drs. J.M.T. Veeren
Hoofd sectie Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten: Dr. T.I.M. Hilgenkamp en Dr. D.A.M. Maes-Festen
Hoofd Practicum Klinische Vaardigheden: Drs. W. Couprie