... / ... / ... / Studentenonderwijs / Keuze coschap

Keuze coschap

Informatie over het keuze co-schap huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde in het 6e jaar

De keuze coschappen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde duren 3 of 6 weken en je zal er op een meer intensieve wijze betrokken zijn bij de huisartsgeneeskunde dan tijdens het reguliere coschap. Wat betreft de ouderengeneeskunde is het de enige mogelijkheid om kennis te nemen van dit specialisme tijdens je opleiding tot basisarts.

Je kunt je tijdens deze coschappen nader oriënteren op je definitieve beroepskeuze als het reguliere coschap nog niet voldoende was om een keuze te maken; een tweede coschap (in een andere praktijk) kan je daarbij helpen. Als je al besloten hebt de huisartsopleiding te gaan volgen, kan het een waardevolle uitbreiding zijn op het basiscurriculum.

De keuze coschappen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde hebben twee onderdelen:

  1. Persoonlijk leerdoel en -opdracht 
  2. Zelfstandige patiëntcontacten

We vragen je voor het begin van het coschap een aantal voor jou specifieke leerdoelen te formuleren die je tijdens het coschap wilt realiseren. Van een van die leerdoelen maken we een opdracht die verder uitgediept dient te worden.

Gedurende 3 tot 6 weken verblijf je in een huisartspraktijk of op een afdeling van een verpleeghuis. Hier werk je onder supervisie van een huisartsbegeleider of specialist ouderengeneeskunde. Je hebt zelfstandig patiëntcontacten die je in overleg met je begeleider ook zelfstandig afhandelt. Aan het einde van je keuze coschap heb je een eindgesprek waarin je het  verslag van je persoonlijke leerdoelen bespreekt met de coördinator van het keuze coschap. Het coschap wordt als voldoende beoordeeld als je je in voldoende mate je ingezet hebt op je stageplek en je eindverslag voldoende worden beoordeeld.

Het keuzecoschap huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde kan alleen gevolgd worden als je alle reguliere coschappen achter de rug hebt zodat je optimaal voorbereid je kennis in de praktijk kan brengen. 

Je kunt ook een keuzecoschap volgen bij de AVG. Je loopt dan een stage van 4-7 weken met een arts voor verstandelijk gehandicapten. Ook deze stage is erg leerzaam en je wordt begeleid door ervaren docenten.
Wil je meer weten ga dan naar http://www6.erasmusmc.nl/huge/51023/177434/1873693/177450

Gijs Elshout
Coördinator keuze co-schap Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde