... / ... / ... / ... / Inleiding & Doelstellingen / Procedure zelf stageplaats zoeken.

Procedure zelf stageplaats zoeken.

Procedure zelf stage zoeken.

Definitieve plaatsing
Ongeveer vier weken voor de aanvang van het coassistentschap ontvangt u bericht over uw plaatsing. Uw stageadres wordt hiermee definitief en kan daarna niet meer gewijzigd worden. De mogelijkheid bestaat echter om zelf een stageplaats te zoeken. Dit kan tot uiterlijk zes weken voor aanvang van je stageperiode.

Een eventueel zelf gevonden stageplek moet eerst worden goedgekeurd door de afdeling Studentenonderwijs. Behalve op eventueel inhoudelijk gronden is hierbij de vestigingsplaats van belang. Met name als de stageplek zich buiten het wervingsgebied van het Erasmus MC bevindt (grofweg  Zuid-Holland -Zuid, Zeeland en Westelijke helft van Noord-Brabant) plaatsen wij slechts na uitdrukkelijke toestemming van het andere UMC. Plaatsing is alleen bij hoge uitzondering mogelijk als de huisarts al verbonden is aan een ander UMC.

Aanmeldingsformulier
Wanneer het een nieuw adres betreft, dan zal er door het secretariaat een officieel aanmeldingsformulier naar de huisartspraktijk gestuurd worden. Daarnaast wordt er de mogelijkheid aangeboden om een telefonische afspraak met huisartsdocent en huisartsbegeleider te maken. Tijdens dit telefonisch gesprek kunnen inhoudelijk vragen m.b.t begeleiden en/of zaken zoals vergoeding voor de huisartsbegeleider nog eens extra besproken worden.

Voorwaarde
Om in aanmerking te komen voor het begeleiden van een coschap, behoort een huisartspraktijk voor minstens 1 jaar actief te zijn. Wanneer de coassistent een eigen adres gevonden heeft, dan adviseren wij hem/haar uiterlijk zes weken voor aanvang van de stage contact met het secretariaat van het Studentenonderwijs op te nemen.