... / ... / ... / ... / Inleiding & Doelstellingen / Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

 

De essentie van het onderwijs in Klinisch Redeneren bestaat uit het leren van de juiste diagnose aan de klacht(en) van de patiënt, waarbij het accent wordt gelegd op doelmatigheid bij het gebruik van anamnese, lichaamlijk en aanvullend onderzoek. In dit keuzeproces spelen, naast pathofysiologische kennis, de context van de patiënt en de epidemiologie van mogelijke ziekteoorzaken een belangrijke rol. Om de studenten kennis te laten maken met deze integrale benadering van de patiënt en om het belang daarvan te onderstrepen is er voor gekozen om de bijeenkomsten KR van een huisartsgeneeskundige benadering te voorzien: huisartsen zijn bedreven in de kunst van uit de veelheid van mogelijke oorzaken van klachten van patiënten de meest waarschijnlijke te kiezen.

 

Groepsbijeenkomsten Klinisch Redeneren Bachelor 1 en 2

                                                                                                                                                                            

Hierin bespreek je samen met je studiegroepen onder begeleiding van een consulent een patiënten casus. In iedere casus presenteert een patiënt zich via een filmfragment, dat je vooraf thuis bekijkt, bij de huisarts en/of op de polikliniek van een ziekenhuis met één of meer klachten. De diagnostische overwegingen, die je na het bekijken van het filmfragment hebt, stuur je voor de bijeenkomst naar de consulent. Tijdens de bijeenkomst ga je, in de rol van een arts, samen met je collega studenten aan het werk met deze patiënt, en zoekt uit wat er aan de hand is. Je formuleert anamnestische vragen, je denkt na over aspecten van lichamelijk onderzoek, je vraagt indien nodig aanvullend onderzoek aan en interpreteert de uitslagen. Op basis van de verkregen informatie kom je tot een (meest waarschijnlijke) diagnose, en doe je een voorstel voor behandeling en eventueel vervolgbeleid.

 

Groepsbijeenkomsten Klinisch Redeneren Bachelor 3 en Master

                                                                                                                                                                            

In Bachelor jaar 3 en de master wordt gebruik gemaakt van virtuele patiënten.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met drs. D.H.J. Pols coördinator Klinisch Redeneren via 010-7043627 of d.pols@erasmusmc.nl