... / ... / ... / ... / Inleiding & Doelstellingen / Keuze onderzoek

Keuze onderzoek

Keuze-onderzoek Huisartsgeneeskunde

Het keuze-onderzoek vindt meestal plaats in de tweede helft van het vierde jaar, dat wil zeggen vlak voor het doctoraal examen. Studenten worden bij zoveel mogelijk aspecten van onderzoek, zoals het zoeken van literatuur, het verzamelen van gegevens, het bewerken en analyseren van gegevens en het rapporteren ervan in een verslag en mogelijk een wetenschappelijke publicatie. Bij aanvang wordt in overleg met de begeleiders een onderzoeksvraag geformuleerd. Afhankelijk van de vraagstelling worden vervolgens gegevens verzameld in huisartspraktijk, ziekenhuis of elders, of wordt gebruik gemaakt van eerder verzamelde gegevens. Daarnaast wordt een aantal bijeenkomstengeorganiseerd waarin gezamenlijk een aantal onderzoekspublicaties worden besproken en de studenten hun resultaten presenteren.


Deze afdeling Huisartsgeneeskunde concentreert haar keuze-onderzoek op twee thema's.

Thema 1:  Aandoeningen van het bewegingsapparaat

Klachten van het bewegingsapparaat komen veel voor en zijn vaak aanleiding om de huisarts te bezoeken. Diagnostiek en behandeling verschillen nogal eens ten opzichte van de wijze waarop dat in de kliniek gebeurt. Een specifiek huisartsgeneeskundige invalshoek bij onderzoek op dit gebied is dan ook onontbeerlijk. Het onderzoek naar aandoeningen van het bewegingsapparaat binnen het Instituut Huisartsgeneeskunde heeft vooral betrekking op patiënten met nek-, rug-, heup- en knieklachten, maar ook andere onderwerpen zijn mogelijk. Het omvat diagnostiek, prognose, effectiviteit van behandeling, kwaliteit van zorg.

Begeleiders: prof. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra en prof. dr. B.W. Koes.

Thema 2:  Kinderen in de huisartspraktijk.

Veel aandoeningen van de kinderleeftijd worden door de huisarts zelf gediagnosticeerd en behandeld. Onderzoek dat gedaan is in de kliniek is vaak niet generaliseerbaar naar patiënten die de huisarts raadplegen. Het onderzoek naar aandoeningen bij kinderen binnen het Instituut Huisartsgeneeskunde heeft ondermeer betrekking op astma, luchtweginfecties, huidaandoeningen, huilbaby's en chronische pijn. Het omvat vragen naar de diagnostiek van deze aandoeningen, de waarde van aanvullend onderzoek voor de huisarts, de prognose, de effectiviteit van behandelingen en kwaliteit van zorg.

Begeleiders: dr. A.M. Bohnen.