Curriculum

Het Studentenonderwijs HAG is bij de volgende onderdelen betrokken.

Bachelor en Master fase

Klinisch redeneren 

Klinische fase

- Regulier co-schap

- Keuze co-schap

- Oudste co-schap

- Keuze onderzoek