... / ... / ... / Studentenonderwijs / Inleiding & Doelstellingen

Inleiding & Doelstellingen

Dr. Gijs Elshout: Hoofd Studentenonderwijs, dr. David Pols Coördinator Klinisch Redeneren, dr. Sander Koning en dr. Wendy Enthoven: Coördinator Coschappen

Welkom op de website van het Studentenonderwijs Huisartsgeneeskunde. Onze afdeling heeft de plezierige taak onderwijs huisartsgeneeskunde te geven aan medische studenten. Dit onderwijs vindt plaats op de medische faculteit, maar ook voor een groot deel in de huisartspraktijk. Een team van 10 stafdocenten, een secretariaat met 2 secretaressen en ongeveer 350 huisartspraktijken voor de stageplaatsen geven jaarlijks aan 700 studenten onderwijs.

Met deze website hebben wij de wens om alle betrokkenen bij het onderwijs huisartsgeneeskunde zo optimaal mogelijk te informeren en met elkaar te laten communiceren. Kijk dus gerust rond op deze site en levert deze nog vragen op, neem dan contact op met ons secretariaat

Het studentenonderwijs HAG streeft drie doelen na:

  • Een bijdrage aan het medisch onderwijs van algemene aard (kennis, vaardigheden, attitudes), die voor elke toekomstige arts van belang is om tot een goede professionele uitoefening van zijn/haar beroep te komen. Tijdens het onderwijs wordt grote aandacht besteed aan klinisch redeneren.
  • Studenten kennis laten nemen van het medisch handelen van de huisarts. Iedere arts zal met verschillende disciplines moeten samenwerken en het kennen van elkaars vakgebied zal bijdragen tot een betere hulpverlening. De huisarts zit op het knooppunt van deze samenwerking. Inzicht in de werksituatie en het handelen van de huisarts wordt daarom als basiskennis aan iedere toekomstige arts overgedragen.
  • Studenten voldoende inzicht geven tot het vak huisartsgeneeskunde, zodat zij na het basisartsexamen een weloverwogen besluit kunnen nemen in welke richting de uiteindelijke specialisatie zal gaan. Aios worden ?