... / ... / ... / Practicum klinische vaardigheden / Onderwijs master

Onderwijs master

Informatie over het onderwijs in de masterfase

Het lijnonderwijs van de afdeling Practicum Klinische Vaardigheden (PKV) komt in de masterfase in verschillende thema’s voorafgaand aan de coschappen terug.  Het onderwijs van de afdeling PKV maakt deel uit van het lijnonderwijs Consultvoering (CV) dat doorbouwt op geleerde vaardigheden in de bachelor-fase .

Tijdens het onderwijs in de masterfase worden vaardigheden op het gebied van anamnese en lichamelijk onderzoek verder verdiept. Studenten oefenen met statusvoering en het presenteren van een patiënten casus tijdens de overdracht.  Er wordt een grote variatie van klinische situaties aangeboden, afgestemd op het daaropvolgende coschap.

Het consultvoeringsonderwijs van de afdeling PKV kent in de master twee onderwijsvormen. Medisch technische lessen ( MT ) en Arts-patiënten-contacten ( APC ) In de MT-bijeenkomsten wordt de techniek van het lichamelijk onderzoek op medestudenten geoefend. In de APC-bijeenkkomsten wordt een consult met een (simulatie)patiënt verricht.