... / ... / ... / Practicum klinische vaardigheden / Onderwijs bachelor

Onderwijs bachelor

Informatie over onderwijs in de bachelor-fase.

De afdeling PKV verzorgt lijnonderwijs in alle drie de jaren van de bachelorfase van de opleiding Geneeskunde. Het onderwijs is gericht op het aanleren van het medisch consult, bestaande uit anamnese, lichamelijk onderzoek en verslaglegging.

Dit onderwijs Consultvoering ( CV lijn ) is voor bachelor jaar 1 en 2 recent vernieuwd en ontwikkeld in nauwe samenwerking met de afdeling Medische Psychologie en de afdeling Klinisch Redeneren. Voor jaar 3 zal de nieuwe CV lijn m.i.v. collegejaar 2017-2018 ingevoerd worden.

Voor de lessen in het afnemen van de anamnese zijn er simulatiepatiënten beschikbaar. Studenten oefenen het lichamelijk onderzoek in eerste instantie op een medestudent. De docenten worden bij dit vaardigheidsonderwijs ondersteund door een team van student-assistenten. Vervolgens worden de aangeleerde vaardigheden geïntegreerd en worden er volledige consulten geoefend op een simulatiepatiënt.

Onderdeel van het onderwijs is het toetsen van de aangeleerde vaardigheden aan het einde van het collegejaar.

De afdeling PKV verzorgt ook onderwijs in de consultvoering aan andere opleidingen:

  • De master opleiding Physician Assistant en Nurse Practioner aan de Hogeschool Rotterdam
  • De bachelor van de opleiding Klinische Technologie
  • De minor van de bachelor opleiding aan de Erasmus University College