Voorwaarden voor een dienstverband bij de SBOH

Wanneer een basisarts wordt geselecteerd voor de huisartsopleiding of de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, wordt een opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut gesloten. Op basis van deze opleidingsovereenkomst gaat de SBOH met de huisarts in opleiding of met de arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (hierna te noemen aios) een arbeidsovereenkomst aan. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleidingsovereenkomst.

De voorwaarden voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de aios staan op de website van de SBOH: http://www.sboh.nl onder de tab 'Algemeen' > 'Over SBOH' > 'Organisatie' > 'SBOH: werkgever - financier - ondersteuner'.