Combinatie huisartsopleiding en promotie-onderzoek

Mogelijkheid huisartsopleiding te combineren met promotie-onderzoek

Het is mogelijk om de opleiding tot huisarts te combineren met een huisartsgeneeskundig promotie-onderzoek. Deze zogeheten AIOTHO constructie (Arts In Opleiding Tot Huisarts-Onderzoeker) vergt dat een kandidaat zowel geschikt geacht wordt voor de huisartsopleiding als voor het succesvol uitvoeren van een promotie-onderzoek. De totale opleidingsduur wordt dan, afhankelijk van een eventuele vrijstelling voor delen van het tweede jaar van de huisartsopleiding, 5 tot 6 jaar. De salariëring is conform de salariëring van huisartsen in opleiding.

De vakgroep huisartsgeneeskunde streeft ernaar om op een beperkt aantal bestaande en/of nieuwe onderzoeksprojecten AIOTHO-plaatsen te creëren. Getracht wordt de interesse van de kandidaat en de bestaande aandachtsvelden van de vakgroep op het gebied van onderzoek te 'matchen'. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft:

  • neemt u dan contact op met B. Koes, hoogleraar onderzoek huisartsgeneeskunde (telefoonnummer 010-7043620). Er volgt dan een eerste gesprek waarin de mogelijkheden met u worden besproken. Wanneer de mogelijkheden u aanspreken, wordt in een tweede gesprek definitief besloten of de vakgroep u een onderzoeksaanstelling wil bieden
  • vervolgt u sowieso de gangbare sollicitatieprocedure voor de huisartsopleiding, waarbij u uw interesse voor het AIOTHO-schap in uw sollicitatiebrief vermeldt
    Wanneer u wordt toegelaten tot de opleiding én het is gelukt om uw onderzoeksinteresse met het bestaande aanbod te combineren én de onderzoekssectie van de afdeling wil u een onderzoeksaanstelling bieden, wordt aan de RGS toestemming gevraagd voor deze AIOTHO constructie. Uw AIOTHO-schap vangt dan aan op hetzelfde moment als wanneer u anders met de huisartsopleiding was begonnen

Mocht een AIOTHO-constructie toch niet mogelijk zijn, maar u bent wel toegelaten tot de huisartsopleiding, dan kunt u alsnog op de reguliere datum met de opleiding starten.

Meer informatie over de procedure treft u inclusief de folder aan in ons Handboek Huisartsopleiding


Dhr. Prof. dr. B.W. Koes, hoogleraar onderzoek huisartsgeneeskunde
Mw. dr. M.L. Jacobs, voorzitter selectiecommissie huisartsopleiding