NHG-standaarden in de huisartsopleiding

Hoe en wanneer komen deze aan bod in de huisartsopleiding?

De aios bestudeert de NHG-standaarden zelfstandig. Vervolgens bespreekt de aios een deel van de standaarden met de opleider, een deel wordt uitgediept binnen het terugkomdagonderwijs en een deel is zelfstudie. 

Uit het overzicht van een standaard curriculum, dat een bijlage is van het opleidingsplan, wordt duidelijk in welk kwartaal welke NHG-standaarden aan bod komen (onderverdeeld in bespreking met de opleider, op de terugkomdag en door zelfstudie)

In het Handboek Huisartsopleiding is een hoofdstuk gewijd aan het doel en de werkwijze. Ook staat er een leidraad hoe de NHG-standaarden in een leergesprek aan bod kunnen worden