Visie huisartsopleiding

De visie achter beleid en de motivatie van de werkwijze

Om invulling te geven aan de wens van aios, opleiders en stafleden om expliciet de visie achter beleid en de motivatie van de werkwijze van de Rotterdamse huisartsopleiding over te brengen, heeft het Coördinatie Team Onderwijs (CTO) een visiedocument en een canon opgesteld. 
Het CTO beschouwt ze als dynamische documenten en wil ze iedere paar jaar hernieuwen. De gegeven reacties door aios, opleiders en staf zijn in de laatste versies verwerkt.
Als u op- of aanmerkingen heeft, dan verneemt het CTO deze graag. Dit is geen garantie dat alle adviezen onverkort worden overgenomen, maar we nemen ze zeker serieus.