Eindtermen huisartsopleiding

Eindtermen geven antwoord op de vraag, wat iemand die de opleiding met succes doorlopen heeft weet, kan, en kan uitvoeren.

De eindtermen zijn ingedeeld volgens het competentieprofiel van de huisarts. Ze vormen de elementaire bouwstenen van de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes).

Omdat eindtermen toetsbaar moeten zijn, worden zij geformuleerd in termen van feitelijk
waarneembaar professioneel handelen. Door de eis van operationalisering in gedrag bezitten de eindtermen een zekere mate van concreetheid en detaillering.

Eindtermen versie 29-09-09