Competentieprofiel van de opleider

Het competentieprofiel van de opleider beschrijft de eigenschappen en bekwaamheden waaraan een excellente opleider voldoet.

Het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) heeft voor de drie opleidingen de onderstaande producten van het project opleidersprofessionalisering vastgesteld.

Het competentieprofiel uit mei 2011 is uitgewerkt in indicatoren en niveaus van competentie (i.e., beginnend, gevorderd, ervaren). Het document is leidend bij het vaststellen van onderwijsdoelen voor het opleiderscurriculum en het ontwerp van onderwijs en toetsing. De doelgroep omvat stafleden, leden van opleidersteams en opleiders.

Competentieprofiel van de opleider CHVG, versie mei 2011