Competentieprofiel van de huisarts

Het competentieprofiel van de huisarts is een leidraad in het verwerven van competenties op 7 taakgebieden.

Het competentieprofiel, in 2005 ontwikkeld door het Project Vernieuwing Huisartsopleiding (PVH), kent zeven taakgebieden: vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, professionaliteit, wetenschap en onderwijs.

Het document bevat:

  • de onderwijskundige verantwoording
  • competenties per taakgebied
  • algemene eindtermen naar taakgebied
  • de koppeling met algemene competenties volgens het Kaderbesluit 2004 (CHVG).

Voor de aios die na 1 januari 2017 zijn gestart geldt Het competentieprofiel van de huisarts 2016.
Voor de aios die hiervóór zijn gestart geldt Het competentieprofiel van de huisarts, versie 2005

In 2009 werden de eindtermen van de huisarts gekoppeld aan het competentieprofiel van de huisarts: Competentieprofiel en eindtermen van de huisarts, versie september 2009