Opleidingsplan

Het opleidingsplan beschrijft de opleiding tot huisarts zoals die door het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde Erasmus MC uitgevoerd wordt.

Voor de aios die na 1 januari 2017 zijn gestart geldt het Landelijk Opleidingsplan 2016 .
Voor de aios die hiervóór zijn gestart geldt het Opleidingsplan versie maart 2013

Bij het opleidingsplan horen de volgende bijlagen:

Deze specificatie van het curriculum biedt inzicht in welke onderwijsprogramma's in welk kwartaal aan de orde komen, waarbij staat vermeld of dit via zelfstudie, de praktijk of via zelfstudie onderwezen wordt. In dit overzicht zijn ook de NHG-standaarden opgenomen.