Oudste coschap

Informatie over het oudste coschap huisartsgeneeskunde in het 6e jaar

Geen oudste coschap Huisartsgeneeskunde van 1 april tot 1 november 2019! 

In verband met de start van de nieuwe Master en daardoor extra benodigde stageplekken voor het reguliere coschap huisartsgeneeskunde is het helaas tijdelijk niet mogelijk het oudste coschap te lopen. Aanvragen voor het Oudste Coschap met een startdatum van 1 april 2019 tot 1 november 2019 zullen niet gehonoreerd kunnen worden.

Het Oudste Coschap Huisartsgeneeskunde geeft aan studenten ter afsluiting van de coschappen gelegenheid drie maanden in de huisartspraktijk werkzaam te zijn. Kenmerkend voor dit coschap is de grotere mate van zelfstandig werken. Gedurende deze drie maanden wordt er 6 werkdagen facultair onderwijs gegeven, terugkomdagen. Op deze terugkomdagen wordt aan acht thema's gewerkt:

GynaecologiedocentMw. drs. A.S. Pameijer
Hart en vaatziekten & Diabetes MellitusdocentDhr. drs. F. Visser
UrologiedocentDhr. dr. A.M. Bohnen
Acute zorgdocentMw. Drs. M. Kooijman, Mw. Drs. M.D. Derksen
Palliatieve zorg docentMw. drs. S. Buis 
Rugpijn/ Kind met koortsdocenten Mw. dr. W.T.M. Enthoven/ Dhr. dr. G. Elshout

De stageplek kan worden verkregen via de afdeling Huisartsgeneeskunde, of moet- in ieder geval van een zelf gezochte stageplek- door de afdeling Huisartsgeneeskunde worden goedgekeurd.

U kunt zich bij de afdeling Huisartsgeneeskunde aanmelden. Telefoonnummer: 010-7043621/43832. Emailadres: Hag@erasmusmc.nl
Aanmeldingen minimaal 3 maanden tot maximaal 6 maanden voor aanvang van de gewenste periode.