Coschap

Informatie over het coschap huisartsgeneeskunde in het 6e jaar

In deze stage maakt de coassistent gedurende 6 weken op een intensieve wijze kennis met de huisartsgeneeskunde. Gezamenlijk worden er consulten en visites verricht, maar het is ook uitdrukkelijk de bedoeling dat hij/zij een groot aantal consulten zelfstandig gaat uitvoeren. De huisartsopleider heeft daarnaast de taak de coassistent te bewaken voor het krijgen van een niet geselecteerd aanbod van patiënten. Facetten zoals het meelopen van een dienst (mag avond, nacht of weekend zijn), een middag/ochtend apotheek, het meelopen van een wijkverpleegkundige en tenslotte het onder supervisie van de dokterassistente de telefoon aannemen, zullen vaste onderdelen van deze stage zijn.

Daarnaast verzorgt de afdeling Huisartsgeneeskunde een drietal terugkomdagen op de tweede, vierde en de zesde vrijdag.
Het leereffect van dit coschap wordt echter in hoge mate bepaald door de eigen inzet van de coassistent. Het onderwijs op de terugkomdagen kent dan ook een sterk interactief karakter.
Algemene doelstelling van de stage is dat de student voldoende gelegenheid krijgt om ervaring op te doen met het medisch probleemoplossend denken en handelen in de brede context van de huisartspraktijk.
Daarnaast is de stage bedoeld als oriëntatie op het beroep van de huisarts. De stage zal over het algemeen onder leiding van één huisarts staan, maar in een Maatschap / HOED kan het voorkomen dat de coassistent wordt begeleid door meerdere huisartsen.

Programma  "coschap"

Praktijkdagen: wekelijks maandag t/m vrijdag
Terugkomdagen: opde tweede, vierde en de zesde vrijdag. Zie voor precieze tijden van de terugkomdagen het rooster op asklepios.

Onderwerpen:

Terugkomdag 1 - week 2
  
Reflectie
Palliatieve zorg
    
Terugkomdag 2 - week 4   
Reflectie
Kleine kwalen
    
Terugkomdag 3 - week 6   
Reflectie
Evaluatie


ePASS handleiding docent