... / ... / Aanmelden en Contact / Informatie over aanmelden

Informatie over aanmelden

Voorwoord Decaan
Het Erasmus MC gaat voor uitdagend en stimulerend onderwijs en moedigt studenten geneeskunde aan hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit draagt bij aan academische vorming, gekenmerkt door nieuwsgierigheid en een brede oriëntatie op de samenleving die verder reikt dan de collegebanken. Het programma van het Erasmus Querido Honours College (EQC) is ontwikkeld voor toekomstige artsen en onderzoekers met de motivatie om een leidende of grensverleggende rol te spelen in de ontwikkeling van de gezondheidszorg.
Sinds 2008 bestaat het EQC programma voor Bachelor studenten geneeskunde die er een schepje bovenop willen doen. De studenten die het EQC programma volgen gaan de uitdagingen niet uit de weg, zoals het volgen van een dubbele masteropleiding. Dit vraagt een extra inspanning naast het curriculum ´Erasmusarts´. Daar tegenover staat een inspirerend en leerzaam programma vol ontmoetingen met toppers in de wetenschap, de politiek en het openbaar bestuur. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan!
Prof. Dr Hans van Leeuwen, decaan.

Exclusief en Interactief
Het EQC is ontworpen voor een specifieke groep studenten. Als jij kunt laten zien dat je meer in je mars hebt dan alleen het met succes volgen van het reguliere programma, dan behoor jij tot de beoogde groep studenten.
Je krijgt de kans deel uit te maken van een exclusieve klas van (maximaal) 40 studenten om met elkaar en met gasten in debat te gaan. Een ervaring op hoog niveau, exclusief en interactief tegelijk.
Succesvolle deelname levert een eervolle vermelding op het bachelordiploma op plus een 'Aanbevelingsbrief' van de decaan.

Programma
In het EQC zetten we ieder half jaar onze tanden in een nieuw thema waar de geneeskunde raakt aan wetenschap & maatschappij. In totaal doe je dus mee aan 3 thema's (in de tweede helft van het eerste jaar en in het tweede jaar). Een thema ziet er als volgt uit: na een aftrapbijeenkomst, waarin het thema geïntroduceerd wordt, bedenkt iedere student een concrete vraag die hij of zij wil beantwoorden. Gedurende het thema heb je de kans om je in je vraag te verdiepen en de vorderingen te horen van de andere studenten. Dat zal deels gebeuren door (zelf gezochte of aangereikte) literatuur te bestuderen en deels door discussieavonden met experts. In ieder thema worden minstens vier experts van binnen of buiten het Erasmus MC ieder op aparte avonden uitgenodigd om met de studenten te discussiëren. Zo'n avond moet je goed voorbereiden: wie ga ik straks ontmoeten en wat wil ik daarvan leren? De gast kan desgewenst voor te bereiden leesstof opgeven en houdt een korte introductie. De rest is vrije interactieve discussie. Op de avond zelf ga je actief achter de informatie aan die je nodig hebt voor je vraag.
Excursies of workshops maken ook deel uit van het programma. Die onderdelen kunnen aansluiten op het onderwerp van het thema, of een meer verbredend karakter hebben. Voorbeelden van de excursies zijn een City Safari in Rotterdam, op bezoek bij het Nederlands Forensisch Instituut.
Workshops waren onder meer: "Begrijpelijk schrijven" en "Zien, denken, voelen, doen".
Ieder thema wordt afgesloten met het schrijven van een essay. Aan het eind van het derde thema wordt een symposium georganiseerd waar je je favoriete scriptie (je hebt er dan drie gemaakt) mondeling presenteert.

Voorwaarden
Voor 2018 worden eerste jaar studenten uitgenodigd op basis van hun cv om te solliciteren voor een plaats in het EQC.
Selectie vindt plaats op basis van een schriftelijke sollicitatiebrief en een gesprek met de selectiecommissie.