... / ... / Projecten / Weet u wat u slikt

Weet u wat u slikt

Het project “Weet u wat u slikt” was gericht op het verbeteren van doelmatig en zorgvuldig geneesmiddelengebruik onder laaggeletterde allochtone bewoners in Feyenoord.
Veel allochtonen begrijpen de etiketten en de bijsluiter van hun medicatie niet. Ook de uitleg van huisarts of apotheker begrijpen ze vaak niet. Omdat ze de taal onvoldoende machtig zijn, kunnen ze niet vragen hoe ze hun medicatie moeten gebruiken. Hierdoor gebruiken ze hun medicijnen onzorgvuldig en onveilig. In Feijenoord was tijdens het pilotproject ‘Weet u wat u slikt?’ dan ook veel aandacht voor de taalachterstand, om zodoende goed gebruik van medicijnen te verbeteren onder allochtonen.
Er deden 170 bewoners uit Feyenoord mee aan dit project. Ze kregen les van taaldocenten en taalvrijwilligers. Vervolgens kregen ze voorlichting over zorgvuldig medicijngebruik van twintig studenten geneeskunde van de Erasmus Universiteit en apothekers.
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de pilot succesvol is afgerond. “Met dit project hebben we onze bijdrage geleverd aan het verbeteren van doelmatig zorgvuldig geneesmiddelengebruik,” aldus Leyla Koseoglu van Zorgbelang Zuid-Holland, “want doelmatig geneesmiddelengebruik is belangrijk voor iedereen.”
‘Weet u wat u slikt?’ is opgezet door Zorgbelang Zuid-Holland in samenwerking met Vereniging DSB, DOCK, Hoedje van Papier, Erasmus MC, Apotheek van der Laan en wordt ondersteund door KNMP. Financieel is het mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. In december 2016 is de pilot van ‘Weet u wat u slikt?’ met succes afgerond. ‘We hopen dan ook dit project in andere delen van Rotterdam te kunnen uitrollen,’ aldus Leyla Koseoglu.

https://www.youtube.com/watch?v=HUvVpQp9dQo&feature=youtu.be