... / ... / Onderwijs en opleiding / PhD students en promovendi

PhD students en promovendi

PhDStudentsEnPromovendi 

Deze site wordt niet meer up-to-date gehouden.
Zie de nieuwe website op https://www.neuro-oncologie.nl

Ambitieus, getalenteerd en op zoek naar een promotieonderzoek dat er écht toe doet?

Voor gedreven en getalenteerde onderzoekers die met hun onderzoek een echt verschil willen maken, hebben we binnen het Hersentumorcentrum regelmatig PhD-posities beschikbaar.

Onze focus ligt op translationeel onderzoek, dat wil zeggen, onderzoek dat een directe invloed heeft op diagnose, prognose en/of behandeling van patiënten met een hersentumor.
De verschillende wetenschappelijke programma’s beslaan het continuüm van moleculair mechanistisch tot klinisch onderzoek. Door het ontstaan van hersentumoren op een moleculair mechanistisch niveau beter te begrijpen en die kennis te gebruiken voor het verbeteren van methodes voor diagnose, prognose en behandeling, wil het Hersentumorcentrum bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en overleving voor patiënten met een hersentumor.

Onze onderzoekslijnen zijn gericht op:

  • Identificatie van moleculaire markers (mutaties) via grootschalig -omics onderzoek (met name genomics, whole genome sequencing, proteomics) en hun functionele betekenis.
  • Ontwikkeling van innovatieve in vivo (zebravis) en in vitro (primaire kweken) tumormodellen.
  • Angiogenese.
  • Gentherapie.
  • Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen (drugscreens)
  • Participatie in grote klinische trials.

Het Hersentumorcentrum is aangesloten bij de onderzoekschool Molecular Medicine (MolMed) in thema 3 ‘solid tumors’, subthema 3.6 ‘Neuro-oncology and pain’. Alle promovendi binnen het Hersentumorcentrum hebben vrij toegang tot de vele cursussen die MolMed organiseert, de jaarlijkse MolMed-dag (inclusief prijzen voor beste publicaties), werkgroepen, etcetera.