... / ... / Medisch specialisten informatie / Klinische Trials, Protocollen en Trialboekje

Klinische Trials, Protocollen en Trialboekje

verbeteringen in de behandeling van patiënten door vergelijkende klinische studies

De afdeling hematologie van het Erasmus MC heeft een langdurige ervaring in het ontwikkelen van verbeteringen in de behandeling van patiënten met hematologische ziekten.
 
In de voorgaande 20 jaar, zijn verbeteringen mogelijk geworden door in klinische studies de gangbare behandeling te vergelijken met een nieuwe en mogelijke betere behandeling. Dit gebeurt in zogenaamde vergelijkende klinische studies waar door het lot bepaald wordt of een patient de gangbare, of de nieuwe behandeling krijgt (fase III studies). Meestal betreft dit aparte studies voor patienten met een specifiek ziektebeeld, bv Acute Myeloide Leukemie. Deze studies worden meestal gedaan in samenwerking met de overige Nederlandse (HOVON) of Europese (EORTC) hematologische afdelingen.
 
Op de site van HOVON vindt U informatie en documenten over en van de HOVON Open studies, Gesloten studies van de Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland en de lopende studies
 
In fase I en II onderzoekingen worden echt nieuwe behandelingen onderzocht op haalbaarheid en mogelijke werkzaamheid. Informatie hierover vindt U in de informatiefolders van het KWF Kankerbestrijding.
 
Indien u vragen hebt over klinische studies en eventuele deelname hierin kunt u dit ten alle tijden bespreken met uw behandelend arts. 

Download hier het patiënteninfoblad van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties: "Veel gestelde vragen over klinische trials"

Trialboekje
Lopende en aankomende studies: klik hier voor de pdf van het trialboekje.