... / ... / ... / Events & links / 20e Regionale Nascholing Hematologie 2018

20e Regionale Nascholing Hematologie 2018

Voor internisten, hematologen, hematologen in opleiding en internisten in opleiding

De 20e Regionale Nascholing Hematologie zal plaatsvinden op donderdag 27 september 2018

ORGANISATIE
Afdeling Hematologie Erasmus MC Rotterdam.

LOCATIE:
Engels Meeting & Conference Center
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
www.engels.nl

INLICHTINGEN & AANMELDING
Voor uw aanmelding en overige informatie kunt u terecht bij het secretariaat van
de afdeling Hematologie per e-mail: regionalenascholing.hematologie@erasmusmc.nl.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging.

PROGRAMMA
Ook dit jaar ligt de nadruk op nieuwe ontwikkelingen in de hematologie en de
dagelijkse praktijk. De dag zal verdeeld worden over round tables en plenaire
sessies. Klik hier voor het programma.

DEELNAME
Er geldt een maximum van 120 deelnemers voor de nascholing. Aanmeldingen worden
in volgorde van ontvangst behandeld. Deelname is definitief na ontvangst betaling.

KOSTEN
€ 175,- per registratie (voor assistenten geldt een speciaal tarief van € 75,-).
Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op Rabobank Rotterdam, rekeningnummer
NL63RABO0128316438 t.n.v. Erasmus MC te Rotterdam onder vermelding van:
kostenplaats 5482 Nascholing Hematologie.