... / ... / ... / Aanvullende zorg en nazorg / Nazorg & reintegratie

Nazorg & reintegratie

Werk & kanker

Werk en Kanker

Werk is voor veel patiënten een groot onderdeel van hun leven. Het is van belang om hier een goede balans in te vinden. Bij uw behandelend arts kunt u vragen stellen over werken tijdens de behandeling of werkhervatting. De Nederlandse federatie van kankerpatiënten (NFK) organisatie geeft op haar website verschillende tips, suggesties en praktische informatie die u kunnen helpen op de werkvloer. Daarnaast kunt u deze website bij uw werkgever/leidinggevende aanraden omdat zij beter voor ogen krijgen hoe ze een patiënt met een oncologische aandoening het beste kunnen begeleiden.

Werken tijdens en na kanker kan zwaar zijn. Soms heeft u daar meer begeleiding bij nodig. Deze persoonlijke begeleiding kunt u vinden bij verschillende instanties. Zij leveren coaches en ervaringsdeskundigen gericht op begeleiding bij werkhervatting en re-integratie na kanker.
De volgende websites kunnen u helpen om mogelijke begeleiding te vinden in uw situatie.
Re-turn
Stap.nu