... / ... / ... / Aanvullende zorg en nazorg / Psychosociaal

Psychosociaal

Informatie over kanker en verwerking

Psychosociaal: verwerken en kanker
Elke patiënt reageert anders op de diagnose van zijn of haar ziekte. Er is geen pasklaar antwoord hoe iemand met het nieuws en verwerking om moet gaan.
Deze informatie bestaat uit de emotionele en sociale kanten van kanker. De praktische tips en handreikingen kunnen u mogelijk een steuntje in de rug geven. Op de website van het KWF kunt u informatie vinden over de verwerking en hulp bij de diagnose kanker. Ook is hier informatie te vinden voor de partner en familie.
Website KWF: ‘Leven met kanker’.

Soms is de draaglast zwaarder dan de draagkracht. Patiënten geven aan het gevoel te hebben dat het water aan hun lippen staat. KWF heeft de volgende website ontwikkeld met de titel: ‘als kanker meer is dan je aankunt’.

Bij de diagnose komt veel informatie op u af. Zelfs voor uw partner en familieleden kan dit te veel zijn om allemaal te bevatten en te onthouden. Logisch, u moet deze nieuwe situatie eerst een plek geven in uw gedachten en uw leven. Patiënten geven regelmatig aan dat de communicatie tussen medici en verpleegkundige disciplines te veel is. Mogelijk helpen de volgende folders om u die praktische handreikingen te geven tijdens een gesprek.
KWF folder: ‘Kanker in gesprek met je arts’

Tijdens de diagnose, de behandeling of in het traject na u behandeling kunt u zodanig met vragen zitten of praktische problemen zoals de zorg voor kinderen, wonen/huisvesting, vervoer, werk, school of studie, financiën en verzekering dat een maatschappelijk werker u kunt ondersteunden. Heeft u vragen over zaken van de zin van het leven/levensbeschouwing, vertrouwen in God/geloof dan kan een geestelijk verzorger u hierbij helpen of de psycholoog. Bij onderwerpen als angsten, vertrouwen of emoties kan een psychosociaal verpleegkundige of psycholoog in consult worden gevraagd. Bij klachten zoals ernstige neerslachtigheid kan de psychiater u helpen in het omgang met uw diagnose en behandeling. Vraag hier naar bij de verpleegkundigen of de arts tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis. Voor sommige disciplines zoals de psycholoog en psychiater is een verwijzing van een arts nodig. Uw huisarts kunt u ook vragen voor een verwijzing bij u in de buurt.

Mensen uit verschillende culturen ervaren kanker ieder op hun eigen manier. Niet elk ziekenhuissysteem is hier op berekend. Vanwege taalbarrières en educatie over andere culturen is de stichting: allochtonen en kanker opgezet. Deze stichting zorgt er voor dat naast educatie er disciplines vertegenwoordigd zijn bij inloophuizen en instanties.

Gezin en kanker
Oncologische aandoeningen kunnen het gezinsleven ernstig ontwrichten. Veel ouders komen op het punt ‘hoe ze het aan hun kinderen moeten vertellen’ en ‘hoe ze de kinderen het minst kunnen belasten tijdens deze periode’. Daarnaast zijn er folders en websites gericht voor ouders met kinderen. Onder meer door deze vragen heeft het Erasmus MC een folder ontwikkeld waarin al deze handreikeningen staan. Hier kunt u ook verwijzingen vinden naar leesmateriaal die helpen in het voorlichten van uw kind(eren). Vraag aan de verpleegkundige van de polikliniek of kliniek naar mogelijke boekjes die gericht geschreven zijn voor kinderen. We kunnen deze u lenen en dit kan u helpen in uw uitleg.

Poster Kinderen

Het KWF heeft tevens enkele websites en informatiefolders ontwikkeld die ondersteunend kunnen zijn:
Folder Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen

Vraag hulp van een maatschappelijk werker aan de verpleegkundigen of u kunt zelf telefonisch contact opnemen via 010-7034616 als de draaglast binnen uw gezin te zwaar wordt.

Lotgenotencontact
Mogelijk heeft u behoefte aan contact met lotgenoten. Het kan fijn zijn om met medepatiënten over uw diagnose te praten. Hun beleving helpt u mogelijk in de verwerking en/of vragen die u heeft. Het KWF heeft op haar website hier over geschreven. KWF: ‘lotgenoten’.
We willen u erop wijzen dat binnen de website van het Erasmus MC bij patiënteninformatie onder het kopje “links” verschillende websites zijn opgenomen. Per diagnose zijn websites of folders geplaatst die u kunt lezen. Daarbij zijn er instellingen en stichtingen die lotgenoten contact aanbieden die met uw diagnose van doen zijn. Onder het kopje inloophuizen op deze pagina kunt u lezen hoe u in contact kunt komen met andere patiënten die een oncologische aandoening hebben.

Inloophuizen
Er zijn buiten het ziekenhuis speciale instellingen opgericht om u te ondersteunen tijdens en na deze moeilijke periode. Binnen de regio Rotterdam beschrijven we de volgende inloophuizen. 

De Vruchtenburg
De Vruchtenburg ondersteunt patiënten bij vragen, gedachten en gevoelens waar ze geen raad mee weten. Zij bieden patiënten individuele gesprekken met gespecialiseerde psychologen, groepsbegeleiding, haptonomie, kunstzinnige therapie (voor kinderen van ouders met kanker), revalidatie en –re-integratietrajecten. Via de website kunt u zich aanmelden als u behoefte heeft aan dit soort begeleiding. Zij hebben twee locaties in Rotterdam waar ze deze zorg kunnen bieden. Website: www.devruchtenburg.nl

Inloophuis de Boei
Inloophuis de Boei geeft patiënten de ruimte om met elkaar in contact te komen op een laagdrempelige en informele wijze. Zij bieden ontspannende activiteiten, informatie en een gespreksgroep aan. Ze hebben in Rotterdam en omgeving verschillende locaties waar u van hun faciliteiten gebruik kunt maken. Website: www.inloophuisdeboei.nl

Naast deze genoemde organisaties zijn er buiten Rotterdam ook inloophuizen opgezet. We raden u aan om instellingen voor psychosociale oncologie te kiezen die onder de brancheorganisatie van IPSO vallen. Zij staan namelijk voor de belangenbehartiging en het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening binnen de instellingen. Op de website van IPSO via het kopje “leden” ziet u de verschillende instellingen per regio.

Geestelijke verzorging
Mocht u spirituele vragen hebben, dan kunt u via de verpleegkundigen of tijdens het verpleegkundig spreekuur vragen naar een consult met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis kunt u naast uw eigen gemeenschap bij "oase-oosterflank" terecht.