Inleiding

De afdeling hematologie ondersteunt u graag in het vinden van informatie op het gebied van aanvullende zorg en nazorg rondom uw diagnose, behandeling en na de behandeling. Via deze website vindt u verschillende instanties en stichtingen die u mogelijk helpen tijdens deze periode. Mocht u gebruik willen maken van een dergelijke organisatie maak dit bespreekbaar met uw behandelend arts. Mogelijk helpen ze u met praktische vragen en voor sommige instanties dient u een verwijzing nodig te hebben.Wel dient er voor sommige instanties en stichtingen een eigen bijdrage betaald te worden. Laat u zich informeren over de kosten en vergoedingen als u informatie opvraagt.
 
In de volgende folder van het KWF kunt u informatie vinden over het leven met kanker. Na de diagnose komen de meeste patiënten in een ‘emotionele achtbaan’ terecht. Voor uw partner, kinderen en familie is dit ook een lastige tijd. De folder kan u al op weg helpen met praktische tips of handreikingen. KWF brochure ‘verder leven met kanker’

Schematisch overzicht van het onderwerp Aanvullende zorg en nazorg op deze website

        Flowchart Nazorg