... / ... / ... / Studenten (Msc) / Masteronderzoek

Masteronderzoek

Het Masteronderzoek heeft als doel je actief kennis te laten maken met de verschillende stadia van het wetenschappelijk onderzoek, zoals: het formuleren van een vraagstelling, het opstellen van een werkplan, het verzamelen van gegevens, het interpreteren van de uitkomsten, het schrijven van een wetenschappelijk verslag en het presenteren van de resultaten door het geven van een voordracht. Daarnaast maak je kennis met de overige wetenschappelijke activiteiten van de afdeling/instelling waar je het Masteronderzoek verricht, bijvoorbeeld door het deelnemen aan refereeravonden, werkbesprekingen en seminars. Bij het verrichten van je Masteronderzoek heb je een vaste begeleider.
 
Beoordeling van het Masteronderzoek vindt plaats aan de hand van het persoonlijk functioneren van de student en van het onderzoeksverslag met de structuur van een wetenschappelijk artikel. Het verslag en een eventuele voordracht worden beoordeeld met een cijfer.

Het onderwerp voor je Masteronderzoek moet vooraf worden goedgekeurd. Een overzicht van goedgekeurde onderwerpen vind je op deze website (voer voor de juiste zoekresultaten Hematologie in).
Het is eventueel ook mogelijk om in overleg met je begeleider een nieuw onderwerp in te dienen.

Voor inschrijving voor een Masteronderzoeksonderwerp maak je tijdig een afspraak met de desbetreffende begeleider. Vervolgens schrijf je je voor het Masteronderzoek in bij het Dienstencentrum Onderwijs.

Voor meer informatie over Masteronderzoek bij de afdeling Hematologie:

Prof.dr. H.R. Delwel, afdelingscoördinator Masteronderzoek, tel. 010-7043756 (secretaresse)
Mw. R. Lammers-Veling, adviseur onderwijs, tel. 010-7032911, onderwijs.hematologie@erasmusmc.nl