... / ... / Onderwijs / Co-assistenten

Co-assistenten

Kennismaking met hematologische ziektebeelden

Oudste coschap en Keuzecoschap Hematologie

Keuzecoschap
Studenten Geneeskunde zijn van harte welkom voor een keuzecoschap Hematologie van 3 of 6 weken. In principe worden deze keuzecoschappen na het afronden van de reguliere coschappen gevolgd. Coassistenten hebben ook de mogelijkheid om een keuzecoschap van 3 weken te volgen in de wachtperiode tussen fase 1 en fase 2 coschappen.
Tijdens het verblijf op de afdeling maak je kennis met de specifieke klinische en laboratorium aspecten van de hematologie onder begeleiding van een AIOS hematologie en een staflid.
Zowel de maligne als de benigne hematologie  komen aan bod in het keuzecoschap Hematologie.
 
Tijdens het keuzecoschap Hematologie kun je
- ervaring opdoen bij het beoordelen van bloed- en beenmerguitstrijkjes
- participeren in het hemostase- en tromboseteam
- kennismaken met de diagnostiek en behandeling van zowel maligne als benigne hematologische aandoeningen.
- betrokken worden bij de zorg en behandeling van patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergaan.
- naar wens een aantal dagen meelopen op de polikliniek
- participeren in het AIOS onderwijs van de afdeling Hematologie.

Heb je specifieke wensen rondom de invulling van je keuzecoschap Hematologie? Laat het ons weten, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is.

Geïnteresseerd in een keuzecoschap Hematologie?
Informeer ruim van tevoren of een keuzecoschap in de periode van je voorkeur mogelijk is:
Mevr. R. Lammers-Veling, adviseur onderwijs, onderwijs.hematologie@erasmusmc.nl
Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog, p.teboekhorst@erasmusmc.nl

Oudste coschap
Studenten Geneeskunde zijn van harte welkom voor een oudste coschap van 12 weken op de afdeling Hematologie.
In het oudste coschap Hematologie ligt de nadruk op de kennismaking met hematologische ziektebeelden op het niveau van de beginnende arts-assistent.  Als coassistent participeer je in de dagelijkse patiëntenzorg op de afdeling Hematologie. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan de algemene interne geneeskunde en aan de multidisciplinaire samenwerking met andere deelgebieden.

De klinische zorg betreft vooral de hematologische intensive care voor patiënten met acute leukemie, multipel myeloom en maligne lymfoom, die intensief behandeld worden met chemotherapie en stamceltransplantaties.
Daarnaast vormen patiënten met benigne hematologische aandoeningen, waaronder tal van stollingsziekten, een belangrijke categorie op de afdeling.

Afhankelijk van je wensen kan het oudste coschap zich richten op de maligne of de benigne hematologie, óf een combinatie van beide.

In alle gevallen krijg je de zorg voor enkele patiënten onder begeleiding van een AIOS Hematologie en of een staflid. Je woont alle besprekingen bij en neemt deel aan de dagdiensten in het weekend.
Daarnaast is tijdens het oudste coschap een korte labstage (max. 2 weken) mogelijk.
Als oudste coassistent neem je ook deel aan het AIOS-onderwijs van de afdeling en word je uitnodigd een referaat over een patiëntcasus te houden. 

Heb je specifieke wensen rondom de invulling van je keuzecoschap Hematologie? Laat het ons weten, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is.

Geïnteresseerd in een oudste coschap Hematologie?
Informeer ruim van tevoren of een oudste coschap in de periode van je voorkeur mogelijk is:
Mevr. R. Lammers-Veling, adviseur onderwijs, onderwijs.hematologie@erasmusmc.nl
Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog, p.teboekhorst@erasmusmc.nl