... / ... / Laboratorium diagnostiek / Rondzending Beenmerg Morfologie

Rondzending Beenmerg Morfologie

een samenwerkingsverband tussen de laboratoria in Zuidwest Nederland

Rondzending Beenmerg Morfologie
Sinds 1999 bestaat de Rondzending Beenmerg Morfologie. De RBM is een samenwerkingsverband tussen de laboratoria in Zuidwest Nederland die voor de diagnostiek van benigne en maligne hematologische aandoeningen cytomorfologisch onderzoek van bloed en beenmerg verrichten.
 
Doelstelling is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van deze diagnostiek. Zij doet dit door rondzendingen te organiseren voor beoordeling van beenmerg- en bloedpreparaten (2x per jaar). Tevens is er aandacht voor scholing tijdens bijeenkomsten waarop de resultaten van de beoordelingen worden besproken en door het organiseren van symposia (1x per 2 jaar). Deelnemende laboratoria verrichten cytomorfologische diagnostiek van bloed en beenmerg ten behoeve van eigen ziekenhuis (en/of andere ziekenhuizen).

link naar de website van RBM