... / ... / Voor verwijzers / Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Laboratorium Hypofysecentrum RotterdamHet Erasmus MC heeft een lange traditie met betrekking tot klinisch en basaal onderzoek naar hypofyseaandoeningen.

HoflandTranslationeel onderzoek vindt plaats vanuit het laboratorium Neuroendocrinologie onder leiding van Professor Leo Hofland. Hierbij is het onderzoek gericht om observaties uit het laboratorium, zoals bijvoorbeeld moleculaire karakterisering van een hypofysetumor, te vertalen naar de behandeling van de patiënt en omgekeerd om klinische observaties te verklaren door weefselonderzoek in het laboratorium.

Hypofysetumorcellen kunnen in het laboratorium in kweek worden gebracht waarbij hormoonsecretie en effecten van geneesmiddelen hierop worden onderzocht. Tevens kunnen expressieprofielen van somatostatine en dopamine receptoren worden bepaald.

De resultaten van deze onderzoeken geven mede richting aan het type medicamenteuze behandeling van een eventuele resttumor. In vitro karakterisering van hypofysetumoren is in Nederland alleen in het Erasmus MC mogelijk.
Bij het in vitro onderzoek wordt tevens de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen onderzocht en wordt ook gezocht naar nieuwe moleculaire targets voor medicamenteuze therapie.

Het Erasmus MC heeft ook een vooraanstaande, internationale rol in klinisch geneesmiddel onderzoek bij hypofyse aandoeningen. Zo was het Erasmus MC nauw betrokken bij de eerste studies met octreotide en pegvisomant voor acromegalie en pasireotide voor de ziekte van Cushing.
Thans lopende trials zijn: oraal octreotide voor acromegalie, pasireotide LAR voor de ziekte van Cushing en ketoconazol-octreotide voor de ziekte van Cushing.

Het wetenschappelijk onderzoek wordt verricht in samenwerking met andere universitaire centra in Nederland en met centra in het buitenland, o.a. The National Institute of Health, Bethesda, USA, l'Université de Montréal, Canada, Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Belgie, Max-Planck-Institute, Munchen, Duitsland en Aix-Marseille Université Frankrijk.