... / ... / Voor verwijzers / Introductie

Introductie

Spreekuur
Het HCR spreekuur vindt om de week op woensdagmiddag plaats en wordt voorafgegaan door een multidisciplinaire bespreking waarbij voor iedere patiënt een diagnostiek en behandelplan wordt opgesteld. Op het spreekuur worden vooral patiënten gezien die (mogelijk) in aanmerking komen voor chirurgie maar ook niet-chirurgische patiënten met hypofysepathologie kunnen ter beoordeling verwezen worden.

Operatie indicatie
Indien een operatie indicatie is gesteld kan de patiënt dezelfde dag gezien worden door de internist, KNO-arts en neurochirurg. Dit geldt ook voor de postoperatieve controle. In overleg met de verwijzer kan de patiënt eventueel weer terug verwezen worden voor verdere follow-up.