... / ... / Voor patiënt / Second opinion

Second opinion

U kunt over iedere soort behandeling in de gezondheidszorg een tweede mening vragen.

Dit betekent dat u het oordeel of advies kunt vragen van een andere deskundige dan de huidige behandelend arts. Deze geeft op verzoek zijn mening over een diagnose of een behandeling, maar neemt de behandeling niet over.

Wij raden u aan vooraf met uw behandelend arts te bespreken dat u een tweede mening wilt. Als u het lastig vindt met de behandelend arts te overleggen aan wie u een tweede mening kunt vragen, kunt u ook bij uw huisarts, een patiëntenvereniging of uw zorgverzekeraar om advies vragen.
Leest u altijd goed de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Het is niet vanzelfsprekendheid dat de kosten van een tweede mening worden vergoed.

Als de tweede mening afwijkt van de mening van uw behandelaar, is het aan u om te beslissen welke behandeling het wordt.