... / ... / Health Sciences / PhD Health Sciences

PhD Health Sciences

the PhD possibilities at the research school NIHES (Netherlands Institute for Health Sciences)

Samenvatting Health Sciences PhD

Het PhD-traject Health Sciences wordt georganiseerd door de onderzoeksschool NIHES (Netherlands Institute for Health Sciences). NIHES wil bijdragen aan de identificatie van determinanten van ziekte en gezondheid. Maar ook aan het vinden van factoren die bijdragen aan de efficiency van gezondheidszorg en het verder ontwikkelen van methoden van acquisitie en interpretatie van medische data. NIHES doet dit door het geven van onderzoekstraining op een graduate en postgraduate niveau, in kwantitatieve geneeskunde en Health Sciences. We bieden onderzoekstraining aan die de perfecte basis is om een PhD-project op te starten: onze Master of Science programma’s.

Generation R
Het bevolkingsonderzoek Generation R bekijkt de groei, ontwikkeling en gezondheid van bijna 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam. Deze kinderen worden vanaf de vroege zwangerschap tot hun jonge volwassenheid gevolgd. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet. Er wordt hierbij gekeken naar factoren als lengte, gewicht, groei en organen zoals het hart en de hersenen. Weinig onderzoeken proberen aan dezelfde groep mensen vanaf het prilste stadium van ontwikkeling zo veel mogelijk aspecten van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid in kaart te brengen. Er zijn in totaal vier onderzoekslijnen: Groei en fysieke ontwikkeling, gedrags- en cognitieve ontwikkeling, kinderziekten en de kwaliteit van leven in relatie tot gebruik van zorg.

ERGO onderzoek/ Rotterdam Study
Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO) is een grootschalig bevolkingsonderzoek onder vijftienduizend Rotterdammers van 45 jaar of ouder in de wijk Ommoord. In 1990 is dit onderzoek gestart waarbij van alle deelnemers een grote hoeveelheid fysieke kenmerken en leefgewoonten is vastgelegd. Elke drie jaar komen de deelnemers terug voor een herhalingsonderzoek. Daarbij wordt gekeken of er ziektebeelden zijn opgetreden en ook welke ziektebeelden dit zijn. Deze kunnen vervolgens worden gerelateerd aan de kenmerken die bij de eerste meting zijn vastgelegd. Het unieke van dit onderzoek is dat er naar verschillende ziektebeelden wordt gekeken zoals bijvoorbeeld Parkinson, Alzheimer, hart- en vaatziekten en oogaandoeningen. Inmiddels zijn er al zo’n duizend publicaties in wetenschappelijk vooraanstaande  tijdschriften verschenen. Een andere belangrijke opbrengst van ERGO is dat er relaties zijn blootgelegd die tussen verschillende ziektebeelden bestaan. Zo kwam naar voren dat mensen met hart- en vaatziekten een verhoogd risico hebben op het krijgen van Alzheimer.

Wat biedt deze PhD mij?

 • Een fulltime PhD aanstelling voor vier jaar
 • Een bruto salaris van 2086 EUR in het eerste jaar, oplopend tot 2673 EUR in het laatste jaar
 • Een PhD of Dr. titel na vier jaar

Kom ik in aanmerking?

Je hebt een MSc in gezondheidswetenschappen of je bent  een medisch student.
Daarnaast kun je solliciteren op een vacature, of na het volgen van een Master bij het NIHES contacten leggen voor een PhD. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de financiering.

Onderzoeksthema’s  

 • Epidemiologie
 • Biostatistiek
 • Volksgezondheid
 • Medische psychologie en psychotherapie
 • Jongeren- en kinderpsychiatrie
 • Gezondheidsbeleid en -management
 • Medische informatica
 • Klinische epidemiologie
 • Sociale geneeskunde
 • Medische informatica
 • Kankerepidemiologie

Vakken

Verschillende cursussen biostatistiek, klinische epidemiologie, klinisch onderzoek, epidemiologie, genetische epidemiologie, methodologie en volksgezondheid

Achtergrond onderzoeksschool

De onderzoeksschool NIHES is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC, het Nederlands Kankerinstituut, het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De wetenschappelijk directeur is Albert Hofman. Bezoek de website van NIHES voor meer informatie