... / ... / Studiekiezers / Vooropleidingseisen

Vooropleidingseisen

Vooropleidingseisen voor de studie Geneeskunde:

  • vwo diploma natuur & gezondheid + natuurkunde
  • vwo diploma natuur & techniek + biologie
  • vwo diploma natuur & gezondheid en natuur & techniekAanvullende eisen

Vwo ander profiel
Indien je in het bezit bent van een vwo diploma met een ander profiel moet je naast je diploma deelcertificaten op vwo niveau halen voor de vakken wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie*.

HBO of WO opleiding
Met een hbo of wo opleiding (propedeuse of afgerond) moet je deelcertificaten op vwo niveau halen voor de vakken wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie*. Welke opleiding je hebt gevolgd maakt niet uit (medisch, niet-medisch).

Colloquium Doctum
Als je 21 jaar of ouder bent én geen vooropleiding hebt die toegang geeft tot een universitaire opleiding, mag je deelnemen aan het Colloquium Doctum (CD). Het CD bestaat uit deelcertificaten op vwo niveau voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie*.

Buitenlandse vooropleiding
Buitenlandse vooropleidingen worden beoordeeld door het Admissions Office van de Erasmus Universiteit. Zodra je een verzoek tot inschrijving via Studielink hebt gedaan en daar hebt aangegeven dat je een buitenlandse vooropleiding hebt, ontvang je een uitnodiging om aanvullende vragen met betrekking tot je vooropleiding in te vullen. Heb je deze uitnodiging niet ontvangen of heb je vragen over buitenlandse vooropleidingen? Neem dan contact op met admissions.office@eur.nl.

Deadline
Uiterlijk 15 juli (in het jaar van aanvang studie) moet zijn voldaan aan de vooropleidingseisen.

* Examens om deelcertificaten op vwo niveau te halen, kunnen worden afgelegd via CCVX (www.ccvx.nl) of Staatsexamens (www. DUO.nl)


      
College