... / ... / ... / Regels, richtlijnen en formulieren / Wat te doen bij ongewenste omgangsvormen?

Wat te doen bij ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen
Rechtsreeks contact met vertrouwenspersonen in het Erasmus MC

Studenten die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen in welke vorm dan ook kunnen rechtsreeks contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen in het Erasmus MC. De contactgegevens staan hieronder vermeld. Als het niet duidelijk is wie te benaderen kan een bericht met naam en telefoonnummer worden gestuurd naar studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl (dit is een vertrouwelijk adres beheerd door de studieadviseurs Geneeskunde). Er wordt dan door de studieadviseur contact opgenomen met als doel een passende vervolgroute uit te stippelen.

Contactgegevens vertrouwenspersonen actief binnen het Erasmus MC

Commissie Klachtenregeling Seksuele Intimidatie
Postbus 2060
3000 CA Rotterdam

Voor studenten Geneeskunde:

  • Cynthia Kinnegen, tel. 06-22578113
  • Rebekka da Costa, tel. 06-28586506
  • Debra Young, tel. 06-28586439
  • Henny Bakker, tel.06-22578168
  • Meta de Zeeuw, tel. 06-22448564 (externe vertrouwenspersoon)