... / ... / ... / Klinisch excellentietraject / Wat kunt u leren?

Wat kunt u leren?

De volgende medische vervolgopleidingen nemen in 2019 deel aan het klinisch excellentietraject. De opleidingsplannen die op dit moment beschikbaar zijn, zijn hieronder ter informatie te downloaden. Hierin staat beschreven hoe dit traject tot nu toe door de deelnemende specialismen is ingevuld of recent is bijgesteld:

Heelkunde
Pathologie
Psychiatrie
Revalidatiegeneeskunde
Kindergeneeskunde (het geactualiseerde opleidingsplan wordt medio januari gepubliceerd)
Radiologie
Klinische Geriatrie (geen opleidingsplan beschikbaar)

Let op: Inhoudelijke wijzigingen voorbehouden. Zie verder voor de sollicitatieprocedure de meest recente informatie op
deze pagina.